Vi skrev nyligen om att konkurrensen ofta är undermålig vid offentliga upphandlingar. I det aktuella fallet var det dominanten Atea som tog hem en kommunal upphandling efter att man varit den enda anbudsgivaren.

Problemet med stora bolag som dominerar finns även på konsultsidan, där det ofta ställs krav på att bolag ska ha ett visst antal konsulter eller en viss omsättning. Följden blir att mindre konsultbolag inte sällan drar sig från att vara med och kriga om uppdragen.

Den nya lagen om offentlig upphandling, LOU, har till vissa delar adresserat den problematiken, men kollar man runt i konsult-Sverige finns det fortfarande många som anser att det kostar mer än det smakar att lämna anbud.

– Den allmänna uppfattningen är att det är svårt att komma in som ett mindre konsultbolag. Ofta tycker man att man inte har en chans att komma in. Myndigheter strävar dessutom ofta efter att få färre leverantörer och då hamnar ofta de mindre i kläm, säger Stefan Holm, näringspolitisk expert på Almega.

Även om man strävar efter så bred konkurrens som möjligt finns det inget som hindrar att exempelvis krav om ett visst antal konsulter ställs.

Läs också: Usel konkurrens vid offentliga upphandlingar: ”måste bli bättre”

– Upphandlande myndighet får ställa sådana krav om det är proportionerligt, så om det är i den storleken finns det ingenting som hindrar det. Något man däremot inte får göra är att rikta upphandlingen mot en utvald leverantör. Och med den nya lagen vill man sträva efter att dela upp det i mindre beståndsdelar. Den som upphandlar ska överväga en uppdelning och om man inte gör det ska man ange varför man inte gör det, säger Stefan Holm.

Det är inte bara den rena konkurrensen som kan bli hämmad av att mindre konsultbolag inte anser det vara mödan värt att söka. Offentliga kunder riskerar även att gå miste om viktig spetskompetens när nischade konsultbolag avstår.

– Tittar man på upphandlingar i det stora hela så upplever vi att de flesta myndigheter har svårt att kravställa kompetens och att säkerställa kvalitet, säger Rasmus Kjellman, vd på Dynabyte, ett bolag som ytterst sällan är med och lämnar anbud.

Rasmus Kjellman, vd på Dynabyte
Rasmus Kjellman, vd på Dynabyte.

– Jo, det är nog snarare så att vi blir tvungna att prioritera andra affärer om anbudsarbetet blir för omfattande. Ett alternativ är att gå ihop i ett konsortium, med fem-sex bolag, men då måste man komma över den ribban. Det brukar bli så arbetskrävande att vi hellre skippar det. Att vara underkonsult till konsultmäklarna eller till de stora konsultbolagen ger oss ingenting, så det är inte heller aktuellt. I så fall jobbar vi hellre med bolag som är i paritet med oss.

Med nya LOU vill man som sagt eftersträva uppdelade upphandlingar som ska göra det lättare för mindre bolag. Den utvecklingen välkomnas av ett bolag som Dynabyte, som har cirka 75 anställda.

– Jag kan inte säga att vi har sett någon skillnad än. Men det tar så klart lite tid också, så vi kan hålla tummarna för att det kommer, säger Rasmus Kjellman, som gärna skulle jobba mer mot offentlig sektor.

– Idag är det inte ett område vi prioriterar. Sedan finns det så klart andra anledningar också, som att vi gillar att jobba med ny teknik med teknikhungriga kunder. Men vi tror att vi skulle kunna bidra mycket inom offentlig sektor också, men trösklarna gör att det inte är värt det.

Upphandlingskrånglet har samma avskräckande effekt på Polar Cape, ett bolag med 60 anställda.

Läs också: Fast pris eller agilt? Tyvärr måste du välja

– Vi har valt att inte svara på offentliga upphandlingar även om de är direkt relaterade till våra kompetenser inom it. Det kräver för mycket kraft och ger för lite tillbaka. Vi insåg tidigt att det krävs specifik expertis på området offentlig upphandling för att ha en chans att vinna, så vi har valt att inte satsa på det, säger vice vd Jonas Jakobsson och nämner även andra delar av upphandlingsspelet som bolaget ser som allt annat än lockande.

– Ifrån de diskussioner vi har med andra spelare i branschen kan man läsa mellan raderna att det finns olika trix för att vinna och hålla sig kvar. Vi är däremot i vissa fall del av offentliga upphandlingar som konsultmäklarna driver.