I en promemoria från justitiedepartementet förelås att en statlig myndighet som planerar att outsourca delar av verksamheten som enligt lag kräver ett säkerhetsskyddsavtal måste samråda med sin tillsynsmyndighet som antingen kan vara Säpo eller Försvarsmakten.

Tillsynsmyndigheterna ska kunna stoppa en tilltänkt outsourcing om den inte lever upp till säkerhetsskyddslagens krav eller om myndigheten inte genomför åtgärder som tillsynsmyndigheten krävt.

Läs också: Experter: Låt Transportstyrelsen-skandalen handla om säkerhet – inte politik

Förslaget får ses som en reaktion på Transportstyrelsens it-outsourcingskandal som avslöjades under sommaren. Då blev det känt att känslig information från myndigheten hanterats av obehöriga i utlandet. Information som skulle kunna innebära en fara för både rikets och enskilda individers säkerhet.

Upphandlingen drevs igenom trots varningar från Säpo som dock inte hade möjlighet att gå in och stoppa den.

Och det är tydligt att regeringen vill ha den skärpta kontrollen på plats snabbt. Förslaget går nu ut på en rask remissrunda som ska vara avklarad redan den 25 oktober och förhoppningen är att det ska kunna träda ikraft redan den 15 januari nästa år.