Införandet av Office 365 i Göteborg har pågått sedan i maj och redan har 23 000 anställda tjänsten. Men nu stoppas det tvärt efter att kommunens jurister upptäckt att Microsoft har möjlighet att ta del av information som kan vara säkerhetsklassad, det rapporterar ETC Göteborg i dag.

Stoppet sker innan den tredje delen av införandet rullat igång och de återstående 20 000 anställda skulle få det nya systemet.

De anställda har informerats om att införandet pausas från Intraservice, den nämnd i staden som ansvarar för it-driften. I mejlet beskrivs orsaken diffust som att ”det finns juridiska oklarheter kring de tekniska lösningarna”.

Läs också: Efter Transportstyrelsen: Nu vill regeringen strama åt för myndigheters outsourcing

Dag Thyselius, kommunikationschef på Intraservice, säger till ETC Göteborg att juristerna gör bedömningen att informationen skulle kunna anses röjd.

– Det viktigt att ha med sig är att det inte betyder att någon faktiskt har tagit del av någon information, utan det är den juridiska bedömningen av att det finns en teknisk möjlighet för Microsoft att göra det. Då har vi tagit det säkra före det osäkra och skjutit upp införandet av sista delen av Office 365.

Nu ska Intraservice sätta sig ner med juristerna och kommunens informationssäkerhetschef för att bedöma riskerna och om de inte är försumbara så kommer det att kräva ändringar antingen i rutinerna eller tekniken enligt Dag Thyselius. Hur lång tid det kan ta och vad det kan kosta är ännu oklart.