När man tänker sig mobilutvecklare är det lätt föreställa sig personer med verkligt nischad kompetens. Som någon som ägnar hela dagarna åt att göra IOS-appar.

Men en undersökning från Evans Data tecknar en annan bild. Fler än 600 mobilutvecklare från hela världen har svarat på en mängd frågor, bland annat om var apparna de bygger körs.

Det visar sig att det är en mångsidig skara utvecklare. Faktum är att endast 5,8 procent av utvecklarna bygger appar som uteslutande körs på mobila enheter. En tolkning av det är att i stort sett alla mobilutvecklare i undersökningen bygger appar som körs på olika typer av enheter. Det finns alltså inte så många utvecklare som sitter på sina kammare och uteslutande bygger IOS- eller Android-appar.

Läs också: Så landar du ett jobb i framtidssektorn. ”Köp en Raspberry Pi och börja lek”

Och det är bara för 27,5 procent av utvecklarna som 50 procent eller fler av apparna som de bygger uteslutande körs på mobila enheter. Det är nästan en ännu mer talande siffra. Man kan tolka det som att det är en minoritet av mobilutvecklarna som till största delen är just mobilutvecklare. Eller i alla fall som till största delen bygger appar som mest körs på mobila enheter.

Det här borde kunna innebära två olika saker. För det första att de använder plattformar, verktyg och språk som underlättar att bygga appar som fungerar på olika plattformar, till exempel Windows på skrivbordet och Android på en mobil. Man kommer osökt att tänka på webbappar.

För det andra borde det kunna betyda att de hastar mellan olika plattformar, verktyg och språk för att bygga appar som körs på olika plattformar.

Läs också: Udda språkkunskaper ger högst lön för utvecklare

I vilket fall är de inte strikt specialiserade på utveckling för mobila enheter.

Undersökningen från Evans Data heter Mobile Development Survey 2017, Volume 1.