I flera års tid har en grupp forskare vid Umeå universitet ägnat sig åt att kartlägga Spotifys algoritmer under projektet Streaming heritage. Men efter att delar av arbetet fått internationellt genomslag har Spotify försökt sätta stopp för det.

– Det här har inte varit någon rolig historia. Att ett företag hotar fri forskning, säger medieprofessorn Pelle Snickars vid Umeå universitet som projektleder arbetet.

Pelle Snickars
Foto: Umeå universitetPelle Snickars.

I början av maj publicerar Dagens Industri en intervju med Rasmus Fleischer, en av forskarna i gruppen. Kort därefter, den 19 maj, får projektledaren Pelle Snickars ett brev från Spotify där musikjätten ifrågasätter gruppens arbetsmetoder.

– Jag fick först en förfrågan där jag svarade att vi gärna kommer och berättar vad vi har gjort. Istället för att ta det mötet, valde Spotify att gå direkt på vår finansiär och ville i princip strypa forskningen, berättar Pelle Snickars.

– Det var en form av hot, fortsätter han.

Hotet kom i form av ett brev till Vetenskapsrådet, som 2013 beviljat projektet ett bidrag på knappt 8,8 miljoner kronor som skulle betalas ut under fyra års tid. Där skriver en av Spotifys jurister att bolaget är ”synnerligen bekymrat” över forskarnas arbetsmetoder.

Läs också: Brandsläckare släckte Microsofts Azure i sju timmar

För att kunna kartlägga hur Spotifys algoritmer fungerar har forskarna töjt på, eller kanske rentav brutit mot Spotifys användarvillkor. De har bland annat skapat fejkade användarkonton för att undersöka hur ens lyssningsvanor påverkar vilket innehåll man ser, och de har experimenterat med att öka lyssningen på olika artister.

”Spotify förutsätter att nämnda systematiska villkorsbrott inte varit kända för Vetenskapsrådet och är övertygat om att Vetenskapsrådet vinnlägger sig om att den forskning som bedrivs med stöd från Vetenskapsrådet i alla avseenden uppfyller etiska riktlinjer samt utförs redligt och i enlighet med gällande rätt”, skriver Spotifys jurist.

”Det är Spotifys förhoppning att Vetenskapsrådet agerar resolut i syfte att säkerställa att oredliga eller villkorsstridiga metoder upphör omedelbart”, avslutar juristen.

När Computer Sweden söker Spotify för en kommentar skriver bolaget i ett mejl att de aldrig försökt få Vetenskapsrådet att dra in bidragen till projektet.

”Spotify har inte uppmanat Vetenskapsrådet att dra in bidrag”, skriver bolagets kommunikationschef Sofie Grant.

Hon säger att forskarna och Vetenskapsrådet gjort en ”felaktig tolkning”, och upprepar juristens formulering att Spotify ”uppmanat Vetenskapsrådet att agera resolut i syfte att säkerställa att oredliga metoder upphör omedelbart”.

Läs också: Lenovo firar 25 år av Thinkpad med läcker retroversion

Men Vetenskapsrådet har tolkat det som att ärendet handlar om att dra in bidragen till forskningen. I går, den fjärde oktober, beslutade myndigheten att avskriva ärendet och skriver följande:

”Vetenskapsrådet har prövat om det föreligger sådant brott mot vetenskapsrådets villkor för forskningsbidraget att det finns grund för att avbryta fortsatt utbetalning av bidraget”.

Att företag gör sådana här förfrågningar är mycket ovanliga konstaterar myndigheten.

– Det händer att vi får input utifrån om saker som vi behöver undersöka, men det här har jag aldrig varit med om tidigare, säger Vetenskapsrådets chefsjurist Anna Hörlund till Computer Sweden.

Att ett företag försöker gå in och få er att dra tillbaka finansieringen?

– Nej. Jag kan inte säga att det aldrig har hänt, men jag har aldrig stött på det tidigare.

Under arbetets gång säger sig forskarna ha kontaktat Spotify upprepade gånger för att berätta om sitt arbete och försöka få mer insyn i hur bolaget fungerar. Men Pelle Snickars säger att bolaget inte visat något intresse för att samarbeta. 

Rasmus Fleischer
Rasmus Fleischer.

Rasmus Fleischer, forskare i ekonomisk historia och en gång i tiden en av grundarna till Piratbyrån, tror att intervjun med Dagens Industri kan ha blivit startskottet för Spotifys försök att stoppa forskningen. Där tog han upp hur bolaget i början av sin historia använt piratkopierad musik som bland annat hämtats från The Pirate Bay. En nygammal nyhet som snabbt spred sig över världspressen.

Tror du att Spotifys påtryckningar var en reaktion på artikeln?

– Jag tror det, säger Rasmus Fleischer. Samma vecka som nyheten fick internationell uppmärksamhet började Spotifys advokat uppenbarligen leta igenom vårt projektmaterial i jakt på tecken att vi brutit mot användarvillkoren.

– Jag ville inte göra det till en skandal att Spotify använt olicensierad musik. Det tycker jag är en intressant del av Spotifys historia. Det visar på deras dubbla attityd till piratkopiering, där man både kunnat dra nytta av att vara fortsättningen på det och av att vara det som skulle stoppa piratkopieringen.

Han ger visserligen Spotify rätt i att forskarna förmodligen har brutit mot användarvillkoren. Men säger att det inte ska påverka forskningsanslag, och att det dessutom är ett måste för att granska hur ett så tystlåtet företag som Spotify fungerar.

– Pratar man Spotify får man generellt inte veta mycket mer än vad de skrivit i sina pressreleaser och det är bakgrunden till våra metodval. Om forskare ska kunna säga någonting om hur den här typen av tjänster fungerar måste man ta en lite mer aktiv roll och till exempel använda metoder för att dokumentera vad som möter användaren till följd av olika val som användaren gör. Det kan så klart ses som brott mot användarvillkoren, säger Rasmus Fleischer.

– Men Spotifys juridiska argument var ganska skrattretande. Det handlar om att systematiskt försöka att blanda ihop korten och sätta likhetstecken mellan brott mot användarvillkor, brott mot forskningsetik och kanske också brott mot lagen – vilket är tre helt olika saker.

Vad tycker du om att ett företag som Spotify försökt stoppa ett forskningsprojekt på det här sättet?

– Jag tycker det är fult och ganska oväntat. Om inte annat blev jag förvånad över att de skjuter sig själva i foten på ett sådant sätt, för det ser inte så himla bra ut.