It-jätten Apple har dragit igång en varumärkestvist mot Solnaföretaget Genius Pay, eller Gpay, ett bolag med två anställda. Detta eftersom man anser att deras namn kan förväxlas med Apples supporttjänst Genius Bar.

Apple anför i sin invändning mot Genius Pays registrering hos PRV att ”användningen av Gpays märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknens särskiljningsförmåga” och att ”den enda del av märket som har särskiljningsförmåga är ordet Genius”.

Myndigheten håller dock inte med om det utan har avslagit Apples klagan, och motiverar bland annat på följande sätt:

”Vid en sammantagen bedömning anser PRV därmed att det endast föreligger en låg grad av märkeslikhet. Märkesdelen Genius intar inte en självständigt kännetecknande ställning hos vare sig Gpays eller Apples märke. Då bägge märkena endast sammanfaller i märkesdelen Genius och märkena ger betydande skilda associationer genom övriga märkesdelar BAR samt PAY, anser PRV att märkena skiljer sig i sådan utsträckning att dessa inte är förväxlingsbara”.

Läs ocksåNu vill HP kränga VR till företagen: "tekniken är mogen"

Myndigheten avslutar med:

”Det kännetecken som Apple Inc i övrigt åberopat skiljer än mer från Gpays märke, varför inte heller det utgör hinder mot registreringen. Mot bakgrund av det ovan anförda ska invändningen avslås”.