I början av sommaren stod det klart att 700-bandet auktioneras ut – markbunden digital-tv ska ut, och in ska mobilt bredband och telefoni. Men innan beslutet togs diskuterades frågan i flera år. För frekvensutrymmet är rena guldet ­­– tillgången är begränsad och efterfrågan nästan omättlig.

Och därför vill regeringen ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram en strategi för att frekvenserna utnyttjas så optimalt som möjligt på lång sikt.

– För att förverkliga regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige krävs det att radiofrekvenser utnyttjas så effektivt som möjligt. Frekvenserna behövs för att utveckla 5G och skapa nya möjligheter för till exempel självkörande bilar och sakernas internet, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Läs också: Kronofogden auktionerar ut bitcoin: "Vi lever i en digital värld"

Den särskilde utredaren, som ännu inte tillsatts, ska föreslå hur frekvensanvändningen på lång sikt – 2027–2047 – ska möta samhällets behov så effektivt som möjligt. Även förutsättningar för att tilldela frekvenser till samhällsviktiga aktörer och nationella säkerhetsändamål finns med i uppdraget och där ska utredaren föreslå de författningsändringar som krävs.

Förslagen ska lämnas till regeringen senast den 31 oktober nästa år.