Efterfrågan på det som Arbetsförmedlingen brukar kalla kvalificerad it-personal, det vill säga högskoleutbildade utvecklare, systemanalytiker, it-arkitekter och testare, är och kommer vara stark både på lång och kort sikt.

Inför att ansökningarna till universitet och högskolor ska vara inne den 16 oktober går Arbetsförmedlingen ut och påpekar att it är ett av de områden där det är lättast att få jobb på fem och tio års sikt.

Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen, säger att det förstås är bra att välja en utbildning som man är intresserad av, men att det också är viktigt att titta på hur möjligheterna till jobb kommer att se ut på lite längre sikt. Inom it ser framtiden ljus ut, men man bör sträva efter en längre utbildning om man vill vara säker på att få jobb.

– Det är lättare att få jobb inom it om man läst de långa eftergymnasiala utbildningarna, systemvetar- eller ingenjörsutbildningarna. Ska man vara säker på att få ett jobb så är det dit man ska söka sig.

Läs mer: Så landar du ett jobb i framtidssektorn. ”Köp en Raspberry Pi och börja lek”

De andra yrkeskategorierna på högskolenivå där det enligt Arbetsförmedlingen är enklast att få jobb på fem och tio års sikt är: Förskollärare och fritidspedagoger, gymnasielärare, ingenjörsyrken, läkare, lärare i grundskolan, sjuksköterskor, specialpedagoger och tandläkare.

Även på kort sikt är efterfrågan på it-proffs mycket stor. I sin senaste rapport ”Var finns jobben?” pekar Arbetsförmedlingen faktiskt ut it som det yrkesområde där jobbtillväxten väntas vara allra starkast. Framför allt efterfrågas kompetens inom finansiell verksamhet och företagstjänster, men också inom industrin, handeln och offentliga tjänster.

”Jobbtillväxten inom yrkesområdet förblir stark och antalet sysselsatta väntas öka mycket starkt under 2017”.

Läs mer: Så lockar Pensionsmyndigheten it-kompetens: ”gäller att synas och höras”

Den starka jobbtillväxten gynnar i stort sett samtliga typer av it-specialister, som olika kategorier av utvecklare, systemanalytiker, testare och olika typer av it-tekniker.

”Det väntas fortfarande vara mycket liten konkurrens, eller mycket goda jobbmöjligheter, inom de yrken där utbildnings- och erfarenhetskraven är höga – mjukvaru-och systemutvecklare, systemanalytiker och it-arkitekter samt systemtestare och testledare”.