Streamingföretaget Netflix redovisar ett nettoresultat för det senast gångna kvartalet på 0,29 dollar per aktie, inklusive valutarelaterade engångskostnader om 51 miljoner dollar.

Analytikernas förväntan var ett resultat per aktie på 0,32 dollar, enligt Bloomberg News konsensus.

CNBC rapporterar att Netflix hade ett justerat resultat på 0,37 dollar per aktie och att det var starkare än förväntan om 0,32 dollar.

Netflix kvartalsintäkter på 2,99 miljarder dollar var marginellt högre än marknadens förväntan om 2,97 miljarder, enligt Bloomberg News. Netflix uppger sig vara på väg att nå intäkter överstigande 11 miljarder dollar för helåret 2017.

Läs också: Jätten sprider skräck – ”Vilka ska inte vara oroliga för Amazon?”

Streamingbolaget adderade under kvartalet fler abonnenter än förväntat. I USA fick bolaget 850 000 nya abonnenter, jämfört med marknadens förväntan på 774 000. I utlandet adderades 4,45 miljoner abonnenter, jämfört med förväntade 3,72 miljoner.

Inför det fjärde kvartalet spår bolaget 6,3 miljoner nya abonnenter totalt, vilket är ungefär i linje med vad analytiker har räknat med.

Nyhetsbyrån Direkt