För två år sedan stoppade EU-domstolen möjligheten att flytta data till USA under det dåvarande Safe Harbour-avtalet efter att det visat sig att den amerikanska säkerhetstjänsten NSA fick tillgång till dem.

Förra året ersattes det med avtalet Privacy Shield, och nu har EU-kommissionen gjort en första granskning av hur det fungerar. Och enligt nyhetsbyrån Reuters är resultatet att avtalet får grönt ljus. Kommissionen är nöjd med skyddet för de data som förs över, även om den enligt källor också pekar på att exempelvis övervakningen av hur företagen följer dataskyddsreglerna kan bli ännu tuffare.

Det väntas också förändringar i hur USA:s underrättelsetjänst får agera utomlands som EU nu håller ögonen på för att se hur de påverkar avtalet.

Den stora dataströmmen från EU till USA går dock inte under Privacy Shield-avtalet utan under något som kallas standardklausuler – godkända undantag från grundregeln som säger att data om en europeisk medborgare inte får lämna EU.

Läs också: Får företag flytta data till USA? Nu ska frågan upp i EU-domstolen – igen

Men det finns stark kritik mot att standardklausulerna inte skyddar EU-medborgarnas personliga data bättre än det skrotade Safe Harbour-avtalet. En irländsk domstol har nyligen bett EU-domstolen lämna ett förhandsavgörande för att reda ut om Facebook får skicka över data som i dag med hjälp av standardklausuler.

Det förhandsavgörandet kan få stora konsekvenser för hur europeiska företag får hantera data.

Privacy Shield-avtalet har heller inte prövats av EU-domstolen och även där finns kritiker som menar att grundproblemet kvarstår och den amerikanska säkerhetstjänsten NSA fortfarande får tillgång till persondata från medborgare i EU.