Öppna utvecklingsverktyg är något som ligger i tiden – delvis kopplat till agila arbetssätt och devops. Men att arbeta med öppna utvecklingsverktyg innebär att en del av det arbete som görs kommer konkurrenter till godo. Ändå lönar det sig för företag att arbeta så visar forskning från Institutionen för datavetenskap i Lund. Det handlar om tidsvinster för utvecklarna, bättre kvalitet, mer flexibel utvecklingsmiljö och snabbare releaser och uppgraderingar.

– Vi försöker förstå öppna verktyg och hur processerna kring dem ser ut, säger Per Runeson, prefekt vid institutionen som tillsammans med doktoranden Hussan Munir tittat på specifikt hur Sony i Lund arbetar med öppna utvecklingsverktyg och också gjort en enkät bland andra teknikföretag som arbetar på det sättet.

En vinst med att arbeta med öppna utvecklingsverktyg är helt enkelt att man slipper licenskostnader.

– De kan vara ganska höga för den här typen av mjukvara eftersom användarbasen är så pass liten, säger Per Runeson.

En annan fördel är just att man har tillgång till koden i utvecklingsverktyget.

– När man bygger mjukvara med mjukvara är det en vinst att man äger verktyget på ett annat sätt och kan gå in och ändra om det är något som stör. Små saker kan man fixa själv och större tillsammans med andra. Med licensierade verktyg måste man ställa sig i kö med sitt önskemål.

Läs också: Arbetsförmedlingen bygger ekosystem för jobtech – för bättre jobbmatchning

Men det som Per Runeson ser som den största vinsten är att få andra att engagera sig i communityn och på så sätt kunna få flera att bidra till sådant som är viktigt för den egna affären.

– Där handlar det om att förstå var man ska lägga sin kraft och ta fram en strategi.

Per Runeson
Per Runeson.

Valet står mellan att arbeta proaktivt ­och driva på något som är viktigt för den egna affären eller reaktivt där området inte är så viktigt så man kanske mer håller koll och plockar upp bra idéer som dyker upp. Sitta i framsätet eller i baksätet.

Det handlar också om vad man vill ha ut av samarbetet. Om man vill spara pengar eller om man vill hitta inspiration till nya sätt att arbeta.

– Där har vi tagit fram en modell där man kan överväga vilken av dessa roller man vill spela och hur mycket resurser man har att satsa. Det är ett strategiskt val där man måste fundera över hur viktiga de olika verktygen är för oss.

Men finns inte en risk att alla företag ändå sitter sedan och utvecklar just bara sitt verktyg och inte ägnar någon energi till de andra? Vad betyder samarbetet då?

­– Den risken finns, men i de fall vi studerat har någon tagit ledningen och varit en proaktiv drivkraft som fått med sig andra.

Per Runeson pekar också på att kostnaden för att hålla kvar den befintliga nivån på mjukvarusystemen blir lägre när det delas på många.

– Att hinna med alla säkerhetspatchar och uppdateringar är ett enormt arbete och risken är att man bara lyckas underhålla det för att det ska fungera som det gjorde igår. Men när utvecklingskostnaderna delas så frigör det resurser för nya tjänster.

Hittills har forskarna i Lund bara tittat på utvecklingsverktyg som Jenkins och Gerrit och inte på öppna utvecklingsplattformar men det lutar åt att dynamiken ser ungefär likadan ut när det gäller dem.

– Jag skulle tro att de ur ett industriperspektiv har samma mönster, men akademiskt har jag inte på fötterna. Det är inget vi tittat på, säger Per Runeson.

Läs också: 15 misstag som även erfarna utvecklare gör

Han konstaterar att attityden till öppna utvecklingsmiljöer har ändrats rejält under senare år men att det fortfarande kan finnas en oförståelse för det i företagsledningen som inte ser vinsterna.

– Det är något som vi sett i enkäterna vi gjort, att det kan vara krångligt att få ett godkännande. Men på Sony där det här arbetssättet mognat så har det byggts upp bra rutiner där man använder checklistor för att avgöra hur man ska bidra till olika delar. Där behöver man inte längre argumentera eller slåss mot okunskap som på andra håll. Och då har vi ändå undersökt företag som i sig själva ligger åt det digitala hållet, säger Per Runeson.

En doktorsavhandling av Hussan Munir som tar ett ännu bredare grepp kring hur processerna och samverkan kring öppnautvecklingsverktyg ser ut är under arbete och tanken är att den ska vara klar till våren.