Vi svenskar är flitiga med att kommunicera via internet, och e-post är fortfarande vår huvudkanal. Nästan sju av tio internetanvändare mejlar dagligen. Och i stort sett alla svenskar, 94 procent, är internetanvändare – det framgår av Svenskarna och Internet, den stora undersökning om våra internetvanor som Internetstiftelsen i Sverige, IIS, släpper varje år.

Och svenskarna är ett mejlande folk. 97 procent använder sig av e-post. Det är en nivå som legat rätt stadigt de senaste tio åren. Det är heller inte så att mejlen ratas av yngre som det ibland sägs – användningen är hög i alla åldrar. Däremot är det en av de tjänster som även de äldre anammat: människor över 76 år använder e-post i lika stor eller större utsträckning än de i åldersspannet 12 till 15 år.

Den dagliga användningen skiljer däremot i olika åldersgrupper – och där kan en gissning vara att e-postanvändning är kopplad till jobbet. Mest används mejlen av de mellan 36 och 45 år, där 87 procent använder den dagligen, medan användningen är lägst just bland de yngsta, de mellan 12 och 15, där bara var femte läser eller skriver e-post varje dag.

Läs också: Så spåras du varje gång du öppnar ett mejl

Användningen av chattar och direktmeddelanden ökar rejält. Knappt hälften av internetanvändarna kommunicerar så varje dag. Förra året var det 34 procent som sa sig använda chattar varje dag.

Överlag är det tydligt att vi inte direkt drar ner på något när det gäller kommunikation via internet – vi bara hittar nya sätt att nå varandra digitalt.

Videosamtal och telefonsamtal över internet ökar nämligen också. Dessutom använder vi oss bara mer och mer av sociala plattformar som blir fler och fler. Facebook dominerar – 74 procent av internetanvändarna finns där. Samtidigt växer Instagram och Snapchat kraftigt och där finns nu 53 procent respektive 34 procent av användarna.