Tieto meddelar nu på morgonen att man har lagt ett rekommenderat och offentligt kontantbud för svenska Avega Groups samtliga aktier. Prislappen för Avega Group ligger enligt budet på 462 miljoner kronor. Acceptperioden förväntas inledas omkring den 26 oktober och avslutas omkring den 28 november.

Tieto säger att man genom att köpa Avega skulle stärka sin ställning på den svenska konsultmarknaden. Inte minst lyfts det fram att områden som digitala kundupplevelser, som är ett av de snabbast växande affärsområdena hos Tieto, skulle få en bra skjuts. Samt att Tieto skulle kunna utöka sin mjukvaru- och tjänsteportfölj.

Avega Group har idag cirka 350 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö och omsatte 428 miljoner kronor under 2016.

Läs också: Misstaget som kan kosta skattebetalarna en miljard

– Vi ser fram emot att varmt bjuda in Avegas medarbetare till Tieto och tillsammans fortsätta utveckla den konsultdrivna verksamheten i Sverige och runtom i Norden. Förvärvet ger oss möjlighet att förse företag och organisationer med bred expertis inom konsulttjänster, industrispecifika lösningar och it-drift. Detta är ett logiskt steg i vår strategi för att stärka vår roll som partner för affärsförnyelse för våra kunder, säger Tietos vd och koncernchef Kimmo Alkio i det börsmeddelande som skickats ut nu på morgonen.

Kimmo Alkio
Kimmo Alkio.

Där konstateras också att den svenska konsultmarknaden väntas växa med 5-8 procent årligen under de närmaste åren och att Tieto tillsammans med Avega bedöms kunna driva tillväxt inom segmentet på samma nivå, det vill säga högre än den svenska it-tjänstemarknaden i genomsnitt.

– Det finns ett stort digitaliseringsdriv med växande efterfrågan på affärs- och it-konsultation inom de flesta branscher just nu. Med sin attraktiva kundbas och gedigna konsulterfarenhet skulle Avega matcha vår breda portfölj av tjänster och industrispecifika lösningar perfekt. Sverige är en strategiskt viktig marknad för Tieto och tillsammans kan vi fortsätta att växa och skapa nya spännande tjänster för organisationer och medborgare, säger Håkan Dahlström, Sverigechef och chef för Technology Services and Modernisation på Tieto.

Tieto lyfter även fram hur Avegas intäkter är fördelade, där detaljhandel och tillverkningssektorn står för 30 respektive 21 procent av omsättningen: Resterande del kommer från kunder inom finansiella tjänster, telekom, logistik och offentlig sektor.

Läs också: Med tung molnprestige i ryggen – nya bossen vill se mer av svenska Tieto

Den finska konsultjättens plan är att affären ska slutföras innan årets slut och att Avega ska utgöra kärnan i Tietos verksamhet för affärs- och it-konsulttjänster i Sverige och ingå i tjänsteområdet Business Consulting & Implementation.

Från Avegas håll rekommenderar styrelsen aktieägarna att acceptera Tietos bud. Det konstateras också att Tieto inte förväntar sig att göra ”några materiella förändringar för Avegas eller Tietokoncernens anställda och ledning eller Avegas verksamhetsplatser” och att ”Avega får möjligheten att accelerera sin utveckling som del i ett större nordiskt bolag”, och Avegas styrelse skriver att det förefaller vara en korrekt beskrivning och att man inte finner några väsentliga negativa effekter av att budet genomförs.

En slutlig affär förutsätter i vanlig ordning ett godkännande av Konkurrensverket.