Idag presenterade den finska konsultjätten Tieto sitt senaste drag i kampen om de svenska kunderna.

462 miljoner kronor har bjudits för att köpa Avega Group, ett konsultbolag som ofta profilerat sig som bolaget med lite mer seniora konsulter än sina kollegor. Idag utgörs styrkan av ungefär 350 personer, med huvudkontor i Stockholm plus kontor i Göteborg respektive Malmö.

För Tieto, som satsar stort på den nordiska marknaden, utgörs konkurrensen till stor del av CGI och Evry, men även de stora globala outsourcingjättarna. Men bolaget tampas också mot de mer lokala svenska konsultgängen, och det är i den striden man nu vill stärka musklerna.

– Det är roligt att ha möjlighet at ta det här steget. Vi vill ha en ökad förmåga lokalt i Sverige att stödja de svenska företagen i deras digitaliseringsprojekt. Vi har identifierat en strategisk förmåga i Avega och den kompetens som de besitter, säger Tietos Sverigechef Håkan Dahlström.

Har ni varit för dåliga i den rena konsultleveransen?

– Vi har en ambition att bli bättre, fler och ännu större.

Men det var just konsultdelen som behöver stärkas upp?

– Produkt- och tjänstemixen vi har idag kan förstärkas genom ett tillskott av resurser i form av våra framtida kollegor från Avega. Det är logiskt och viktigt att förstärka den delen.

Läs ocksåIBM riskerar att tappa svenskt jättekontrakt

Avega har som sagt haft en tydlig profil att anställa seniora och erfarna konsulter, och att det har varit en bidragande orsak till intresset bekräftas av Håkan Dahlström.

– Det kompletterar på ett bra sätt. Branschen är beroende av kompetens, så det är mer kvalitet än kvantitet som är attraktivt. Tillsammans kan vi ta flera stora projekt och affärer och vara med och påverka digitaliseringen ännu mer., säger han och är noga med att poängtera att det inte handlar om att leta efter några synergier mellan bolagen utan siktet är först och främst inställt på tillväxt.

– Vi tycker att vi får bra möjligheter genom att slå ihop påsarna. Det här är ett positivt case och handlar inte om kostnadsbesparingar utom om att skapa något bra tillsammans.

Och just den positiva bilden delas av Avegas vd Per Adolfsson.

– De är stora och starka i Sverige med många stora kunder. Men de är inte kända som ett rent konsultbolag och då är det naturligt att plocka ett företag som är bra på konsulting. Så det finns en tydlig logik i det. De vill ha erfarna och duktiga konsulter inom de områden vi har. Det enklaste ett-plus-ett-blir-tre som man kan hitta här är deras kundbas och vårt erbjudande. Det borde bli bra, säger han.

Per Adolfsson lyfter så klart gärna också fram sina konsulters kompetens som en viktig anledning till att bolaget nu är på väg att köpas upp.

– Vi brukar prata om att vi har erfarna specialister i nyckelroller, och det är givetvis bra om man ska få större förändringar i företags verksamhet. Då är det en fördel att släppa loss erfarna personer, säger han.

Går det att säga något om vad din roll blir om eller när köpet går igenom?

– De har sagt att de vill att jag ska fortsätta som vd. Det här handlar om att skala upp och Avega ska bli basen för deras konsultverksamhet i Sverige. Exakt vad det innebär återstår att se. Men det är tydligt att det finns mycket grundläggande logik i det. Men det gäller att göra det bra. Det går så klart att göra dåligt också.

Läs ocksåIkea växlar upp sin e-handel med ny storsatsning

En ständig farhåga när en jätte köper upp ett mindre bolag är att det uppköpta bolaget ska tappa sin identitet. Per Adolfsson säger att utfallet beror på hur väl man genomför sammangåendet, och konstaterar att det finns olika utfall vid olika affärer. Han är dock klar över hur han själv ser på det.

– Man kan rita upp risker och man kan rita upp möjligheter. Optimister och pessimister har rätt lika ofta, men optimister har roligare. Det är klart att det kan bli dåligt, men det kan också bli något väldigt bra. Jag tror att det kommer att bli bra.