Digital kompetens är hett men också flyktigt. Det som räckte i går måste uppdateras för att vara relevant i dag.

Och detta är både arbetsgivare och anställda medvetna om. I en undersökning som Capgemini gjort tillsammans med Linkedin bland 1 250 personer i nio länder räknar tre av tio med att deras kompetenser inte behövs inom ett till två år. För Sveriges del svarar 32 procent att deras nuvarande kompetens blir irrelevant inom den tidsramen och 38 procent att den är det inom fyra till fem år.

Över hälften av dem som har kompetens inom digitalsering, 55 procent, är därför redo att byta jobb när de känner att de inte längre utvecklas. Framför allt lockar företag som erbjuder bättre kompetensutveckling – 47 procent säger att de troligen skulle söka sig dit.

Läs också: Nu finslipas metoder för att snabbutbilda kodare

Samtidigt är företagen själva oroliga att personal ska lämna dem om de ger dem vidareutbildning, 51 procent av företagen har den inställningen.

Hälften av dem konstaterar också att de flesta anställda inte heller nappar på den digitala utbildning de erbjuds.

De anställda ger också dagens internutbildningar tummen ner. Hälften tycker inte att de varit till någn nytta och känner inte heller att de fått sätta av tid för att delta. 45 procent av dem beskriver dem som "värdelösa och tråkiga".

I stället väljer de att ta hand om sin fortbildning själva. 68 procent av svenskarna i undersökningen uppger att de investerat i sin egen kompetens inom digitalisering. 

Veronica Wirén
Veronica Wirén, hr-chef, Capgemini

Veronika Wirén som är hr-chef på Capgemini tycker att resultatet tydligt visar att arbetsgivarna måste bli bättre på att attrahera och behålla personal.

– Den viktigaste insikten är att man som arbetsgivare inte kan lita till att de utbildar sig vid sidan av jobbet utan måste se till att hela tiden erbjuda möjlighet till lärande. Att oroa sig för att anställda som får höjd kompetens ska lämna – det får man ta som arbetsgivare. Det här är en kompetensgrupp som är rörlig.

Läs också: AMD släpper laptopchipp som blåser Intel av banan

Hon pekar på att det är viktigt att ta fram en strategi där lärandet ständigt finns med.

– Det är viktigt att det alltid går att hitta lärandet hör och nu och inte behöva vänta på en kurs. Ha tillgång till onlineutbildningar och kompetensnätverk. Vi jobbar mycket med kompetensnätverk, det är viktigt i konsultbolag. Personer som arbetar med liknande saker träffas och lär av varandra, säger Veronika Wirén.