Det pågår en konsolideringsvåg i den svenska konsultbranschen och den främsta anledningen verkar vara att det är det lättaste sättet för de stora konsultföretagen att få in specialistkompetens. Det låter helt logiskt, men är kanske inte helt oproblematiskt.

Det finns en anledning till att små, relativt färska, konsultbolag är bättre på att erbjuda specialister än de stora. Nämligen att den typen av individer frodas i små organisationer, där de får jobba tillsammans med likasinnade. Det är garanterat så att en del, kanske många, specialister undviker de stora arbetsgivarna av just den anledningen.

Läs också: Konsultkvarnen maler på för högvarv: Går nästan för bra

När ett stort konsultbolag köper ett litet med specialister finns risken att specialisterna tar sitt pick och pack och sticker. I värsta fall kanske de får börja om inom områden där de inte är lika mycket specialister.

Ett alternativt, men också dystert, scenario är att specialisterna blir kvar hos den förvärvade jätten, men gradvis ”nöts ner”. De kanske inte får lika många tillfällen att jobba med de områden de brinner för.

Det här är inte menat som någon allmän tirad mot stora konsultbolag. De fyller också viktiga syften, till exempel för stora leveranser. Men de kanske inte är bäst lämpade för alla typer av uppdrag.

Varför inte prova en tredje väg? Sådant var vi ju bra på i Sverige en gång i tiden.

Man kan tänka sig nära samarbeten mellan stora konsultföretag som bidrar med stor leveransförmåga och små konsultföretag som bidrar med spetskompetens. Om det slår väl ut blir alla, inklusive kunderna, vinnare.

Läs också: GDPR-konsulter skär guld med täljkniv – priserna skjuter i höjden

Det här kräver dels att ledningen för drakarna räknar tillväxt på andra sätt än enbart den egna omsättningen, dels att eldsjälarna som driver de små företagen hänger kvar längre innan de cashar in. Eller att det finns de som ser en utmaning i att driva mindre, specialiserade konsultföretag vidare.

Vi får se hur det utvecklar sig. Det kan självklart bli så att någon jätte, eller flera, blir bättre på att införliva förvärvade företag. Men det är osannolikt att alla kommer att bli det.