För ett år sedan drog upphandlingen av ett gemensamt vårdinformationsstöd för landstingen Västerbotten, Västernorrland, Örebro, Sörmland och Blekinge i gång. Men redan efter fyra månader blev det stopp. Själva förfrågningsunderlaget överklagades av Compugroup Medical, CGM, och upphandlingen fick bromsa in.

I början av sommaren stod det klart att förvaltningsrätten gick på landstingens, den så kallade Sussagruppens, linje. Men även den domen överklagades till Kammarrätten som inte gav prövningstillstånd och sedan till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Inte förrän i mitten av oktober stod det klart att även Högsta Förvaltningsdomstolen inte heller gett prövningstillstånd och upphandlingen kunde fortsätta med full kraft.

– Efter att förvaltningsrättens dom kom har vi dock valt att gå vidare in i den andra fasen av upphandlingen där utvalda anbudsgivare går vidare i processen, säger Christer Blomstrand, it-direktör på Landstinget Sörmland som också är styrgruppsordförande för Sussagruppen.

Men innan man tog det steget lät man sommaren gå.

– Vi avvaktade sommarledigheterna. Vi har också mycket vårdpersonal involverad i upphandlingen och där är sommarperioden lite känslig.

Läs också: Region Skånes miljardupphandling överklagas – av enda konkurrenten

Den praktiska konsekvensen har blivit att överklagandena har försenat upphandlingen med nästan ett år. Nu beräknas ett tilldelningsbeslut kunna meddelas strax före sommaren nästa år.

Och om det överklagas? 

– Vi är väl medvetna om att det ofta kommer överklaganden i samband med tilldelningsbeslut, det är tyvärr så det fungerar. Men i den tidsplan som vi lagt tar vi inte hänsyn till det. Det har vi beredsap att hantera när och om det kommer.

Har det här inneburit merkostnader för er? 

– Ja, absolut. Vi har ju fått omplanera och prioritera om aktiviteter, även om vi kunnat arbeta med andra saker inom ramen för samverkan medan upphandlingen har inväntat överklagandet.

Era nuvarande system är gamla – kan det uppstå säkerhetsrisker i och med att det nya systemet blir försenat? 

– Varje försening ökar ju den tekniska utmaningen eftersom vi måste gå in och förändra i våra gamla system för att de ska kunna hänga med. Det ger ju också en del merkostnader. Men när det gäller patientsäkerhetsrisker för vården så är de än så länge inte så betydande utan något vi klarar enligt min bedömning, säger Christer Blomstrand.