Så sent som i förra veckan deklarerade Nordea att banken gör sig av med 4 000 anställda och 2 000 konsulter som en följd av digitaliseringen. Och då har automatiseringen bara börjat.

I dag finns inget internationellt regelverk kring hur artificiell intelligens och maskininlärning används i bankerna. Men i en första rapport från FSB, den grupp som koordinerar bankregleringar inom G20-gruppen, rapporterar Reuters.

Det handlar alltså om teknik som ersätter traditionella metoder när det gäller att exempelvis bedöma kunders kreditvärdighet, analysera data eller att identifiera lönsamma affärer på olika marknader.

Läs också: Bankerna tar täten i AI-racet – nu möts kunderna allt oftare av bottar

I rapporten lyfter FSB att det inte finns några data tillgängliga kring hur den ökade användningen av AI ser ut vilket gör det svårt för dem som ska sätta reglerna att bedöma hur stark påverkan som nya eller oväntade länkar mellan marknader och banler verkligen har eller kan få.

En oro är att den snabba automatiseringen ger teknikföretag ett ökat inflytande över finansbranschen och att de då faller utanför regelverkets räckvidd.

Det skulle också utsätta finansbranschen för nya risker – exempelvis om en stor teknikleverantör skulle krascha kan det få allvarliga följder på en mängd olika finansiella aktörer samtidigt.

”Om beslut som baseras på AI och maskininlärning orsakar förluster till olika aktörer i det finansiella systemet så kan det vara otydligt vem som bär ansvaret” skriver FSB i rapporten.