Postnord har en strategi att dra ner på antalet leverantörer inom it och telekom. Det här innebär bland annat att Tele2 får helhetsansvaret för mobiltelefoni och datakommunikation i Sverige, efter de upphandlingar som gjorts färdiga under sommaren och hösten.

Därmed blir Telia utan avtal i Sverige. Tidigare har Telia haft det nordiska ansvaret för telefoni, såväl fast ip-telefoni, mobilt samt inköp av telefoner.

– Vi har delat upp de här upphandlingarna på ett lite annat sätt, säger Björn Heijbel, it-chef på Postnord i Sverige.

– Mobiltelefoni, växelfunktionalitet och molntjänster har upphandlats för varje enskilt land, medan det gjorts nordiska upphandlingar för mobilterminaler och datakommunikation samt videokonferenslösningar.

Upphandlingarna i Sverige och Danmark är klara, medan de övriga nordiska länderna återstår.

Läs mer: Sverige får betala för Danmarks digitalisering – genom Postnord

Varför föll valet på Tele2 och inte på Telia när det gäller den svenska verksamheten?
– Vi följer upphandlingsreglerna, och ställer upp ett urval av kriterier baserat på pris/kostnad, teknisk lösning och kvalitet, och gör en sammanvägd bedömning utefter det. Telia vann upphandlingen i Danmark, men inte i Sverige.

Postnord har alltså de senaste åren arbetat för att försöka få ner antalet leverantörer, både inom telefoni-, datakommunikation och it-området. När telefoniupphandlingarna är helt klara räknar de med att ha gått från fyra-fem leverantörer till två eller tre leverantörer.

– Det blir enklare att ha en stor leverantör som har helhetsansvar, säger Björn Heijbel. Då slipper vi också en situation där wan-, lan- och wifi-leverantörerna pekar på varandra, och att vi ska springa däremellan och ska fixa. De har också lättare att samarbeta internt än med varandra.

Strategin att dra ner på antalet leverantörer gäller emellertid inte bara inom telefoni, utan också inom outsourcing av drift och applikationshantering på it-området.

– Vi har fortsatt tre huvudleverantörer där, men där finns också en mängd mindre leverantörer och det antalet avser vi att reducera.

Läs mer: Posten tvingar sina utvecklare att misslyckas – ”annars blir de för fega”

De här telekomupphandlingarna är de sista av en rad stora upphandlingar som Postnord genomfört inom it och telekom. Hur mycket de här senaste upphandlingarna är värda vill de inte uppge, men den förra telekom- och dataupphandlingen som genomfördes 2011 beräknades vara värd minst en halv miljard kronor under fyra år.

Tele2 talar i ett pressmeddelande om att de ”tagit hem en av de största affärerna någonsin” och att det här blir den största leveransen någonsin av företagets växeltjänst.

– Jag kan inte ge några siffror, säger Björn Heijbel. Men man kan säga att koncernens storlek har inte ökat sedan förra upphandlingen, och marknadspriserna har gått ner, så vi får samma leverans men till ett bättre pris.