I dag, tisdag, fattas det första i ett pärlband av beslut inför upphandlingen av det som kallas framtidens vårdinformationsmiljö i Stockholms läns landsting. Om inget högst oväntat inträffar spikar nämligen landstingsstyrelsen budgeten på 2,2 miljarder kronor på förmiddagens möte.

Den budgeten ska täcka både inköp av system, support till sjukhusen, omställningsprocess och de andra förändringar som krävs under införandet, framhåller innovationslandstingsrådet Daniel Forslund, (L).

– Det är en totalsumma. Vi vill ha kontroll på hur stor investeringen kan bl,i så därför har vi satt det här som tak för helheten.

Daniel Forslund
Foto: Anna MolanderDaniel Forslund (L).

Först i mitten av december står det klart vilken typ av upphandling det blir, det materialet är ännu sekretessbelagt, men tidigare har det talats om konkurrenspräglad dialog. När det är beslutat är det grönt ljus för att köra vilket innebär att upphandlingen lär komma igång på allvar någonstans runt årsskiftet. Förhoppningen är att ett avtal ska kunna tecknas kring årsskiftet 2018–2019 och att införandet kommer igång i form av pilotinstallationer under 2020 och därefter breddinförande under 2021.

För att budgeten verkligen ska hålla gäller det att vården lyckas ställa om fort.

– Det gäller att snabbt hämta hem nyttan och lyckas ta bort en del gamla rutiner. Så vi blir av med tidsspillan i form av faxande eller dubbelinmatningar.

Men det kommer att kräva mycket av alla inblandade, det är Daniel Forslund tydlig med.

– Att flytta in i Nya Karolinska var tufft, men att flytta in i ett nytt it-system blir ännu tuffare. Det berör alla i landstinget. Men även om det är en påfrestande tid så skapar det också möjlighet att jobba modernt i team och också närmare patienterna och forskningen.

Läs också: Bedrägligt lugn inför big bang i svensk e-hälsa

När Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen bröt sitt samarbete kring en gemensam upphandling för ett drygt år sedan gick Västra Götaland raskt vidare och startade sin upphandling i december förra året. I det läget tog Stockholm ett steg tillbaka och senarelade sin tidsplan.

– Vi var nöjda med den plattform som vi samarbetade om, men när samarbetet avbröts lade vi tillbaka en del krav som var specifika för Stockholm, och gjorde en djupare behovsbild av vad sjukhus och primärvård behöver.

Enligt Daniel Forslund har man också lagt mycket arbete på att verkligen förankra arbetet ute på sjukhusen, i primärvården och i förvaltningar. Exempelvis sitter alla sjukhusdirektörer med i styrgruppen, och man har också börjat rigga en mottagarorganisation för införandet redan nu.

– Vi har tittat mycket på andra landsting och deras upphandlingsprocesser och försökt lära av dem också.

Ett annat skäl till att Stockholm avvaktat är helt enkelt att upphandlingen inte ska ligga parallellt med de andra stora vård-it-upphandlingar som pågår – i Västra Götalandsregionen, Region Skåne och den så kallade Sussagruppen där fem landsting slagit sig samman om en upphandling.

– Det har varit ett medvetet val för att inte belasta leverantörerna. Deras kapacitet är begränsad och varje upphandling tar väldigt mycket kraft. Och det ökar också vår egen möjlighet om de inte är upptagna med annat samtidigt.

Region Skåne är redan klar med sin upphandling, men den är överklagad, och vad gäller Sussagruppens upphandling överklagades den redan när underlaget kom ut, även om den nu är igång igen. Även i Stockholm är man medveten om att risken att tidsplanen fördröjs på grund av överklaganden är stor.

– Vi har skapat en gedigen kvalitetssäkrad process för att undvika det så gott det går och vi har en bra dialog med leverantörerna så vi hoppas undvika överklaganden som beror på misstro till processen‚ säger Daniel Forslund.

– Men samtidigt är det ju så att det är mycket pengar och prestige i den här upphandlingen. Stockholm läns landsting med sina 2,3 miljoner invånare är en fjäder i hatten för vem som helst.

Köpenhamnsregionen är mitt i införandet av systemet Epic och där debatteras om kostnaderna håller och om man gör de besparingar man räknat med – är er budget lite för optimistisk med tanke på det?

– Enligt dem själva så har deras grundinvestering hållit budgeten. Men vi har också sett sådant vi kan lära av – som att de inte varit tillräckligt verksamhetsstöttande och exempelvis underskattat behovet av att utbilda all personal. Och heller inte sett till att alla rutiner i organisationen varit enhetliga innan införandet.

Läs också: Åtta månader senare – nu är fem landstings megaupphandling igång igen

Just nu brottas landstinget med en hel del problem – flytten till Nya Karolinska har fortfarande inte landat och förlossningsvården har stora problem. Hur ska ni då klara att samtidigt påbörja bytet till ett nytt, genomgripande, vårdsystem?

– Jag har stor respekt för känslan att allt ändras på en gång. Jag tror att det är något som pågår i hela Vårdsverige – vi är i en transitionsfas och det är svårt att förstå riktigt hur stor den här förändringen är, säger Daniel Forslund.

Han pekar på hur vården börjat jobba på ett nytt sätt där patienten fått mer makt genom de digitala verktyg som finns redan nu.

– Där är vi ännu bara i början, det kommer att bli en stor förändring i patienternas beteenden de kommande åren. Samtidigt har vi också växtvärk i Stockholm, uppåt 40 000 föds eller flyttar in i länet varje år. Och det är svårt för vården att hinna ikapp rent fysiskt.

Det är just när det är så här stökigt som den nya teknikens möjligheter behövs som mest för att vården ska kunna använda tiden på ett så optimalt sätt som möjligt, anser Daniel Forslund. Han framhåller också att landstinget har vårdpersonalen med sig.

Vi kan inte låta det här bli ytterligare ett it-projekt

– Vi kan inte låta det här bli ytterligare ett it-projekt. Jag har full förståelse för att många är ganska frustrerade över tidigare it-projekt som inte förankrades tillräckligt i verksamheten. Men både Läkarförbundet och Vårdförbundet välkomnar den här möjligheten att få tillgång till ny teknik och en bättre digital arbetsmiljö. De vill ha det här.

Nu hoppas han att upphandlingen ska locka många aktörer och globala bjässar.

– Det gynnar oss om det är flera som tävlar. Vi hoppas också kunna flytta marknaden framåt genom att låta innovativa företag tävla om att möta våra kvalitetskrav, så att de vågar tänka nytt och förnya sina produkter, säger Daniel Forslund.