Enligt en studie från Gartner beräknas Internet of Things, IoT, år 2021 omsätta 2,5 miljoner dollar per minut, och en miljon IoT-enheter kommer säljas varje timme. Det är mobilitet som driver den utvecklingen och det är alltså hög tid att företag omfamnar mobilitet fullt ut. Med en effektiv mobilstrategi kan ni möta era anställdas förväntningar kring mobilt arbete, samtidigt som den bidrar till en ökad produktivitet och fler konkurrensfördelar.

Men när det kommer till Enterprise Mobility Management, EMM (hanteringen av de anställdas mobiltelefoner och surfplattor inom företaget) och Unified Endpoint Management, UEM (integrerad hantering av enheter) är det tydligt att många företag saknar både strategi och plan. Och bland de företag som redan använder EMM nöjer sig många med att endast hantera och säkra mobiltelefoner på en grundläggande nivå.

Läs också: Så förändras it-avdelningen i kompetensbristens spår

Frånvaron av en vision är tydlig hos många europeiska företagsledare, som inte förstår fördelarna med en mobilstrategi och investeringar. Enligt en undersökning från Soti där 2 000 företag med fler än 50 anställda tillfrågades har ungefär hälften inte förstått vilka enheter de kan använda i jobbet och hur de kan användas. Ofta hänvisas till budget, säkerhet eller integritet som de stora hindren på vägen.

Med bättre förstående för mobilitet på ledningsnivå kan ett företag implementera rätt mobil strategi och övervinna dessa hinder, och se till att data och information är säker oavsett typ av enhet och var den befinner sig.

Gör det enkelt
Traditionellt sett har it-avdelningarna varit ganska isolerade från affärsverksamheten. Men i och med byod-trenden, bring your own device, arbetar många anställda nu med enheter som inte ägs av organisationen. Det är också av det skälet nödvändigt att ha en mobilstrategi på plats.

Vad blir konsekvensen av att inte göra något? Vi har sett många exempel inom teknikbranschen genom åren att antingen är man ”disruptive” och förändrar villkoren inom sin bransch, eller så blir man omsprungen av konkurrenter som är mer innovativa i sitt tänk.
Och nu när vi står inför införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR är riskerna ännu större för den som använder mobila enheter i sin verksamhet, utan att ha ett EMM- eller UEM-system på plats för att garantera säker hantering av kundregister och annan känslig information.

Det här är en artikel från Expert Network
Min rekommendation är att göra det så enkelt så möjligt. Här är tre tips för att lyckas med er mobilstrategi:
1. Involvera it-avdelningen. Låt it-avdelningen ta kommandot, i ett nära samarbete med resten av företaget, för att stödja de anställdas användning av mobil teknik. I takt med den digitala revolutionen måste företagsledare kliva ur de gamla hjulspåren och låta sina it-ansvariga och mobilitetsexperter skapa system med mobilitet i grunden.
2. Sätt det mobila i centrum. Ett tydligt mål kommer inte sätta en strategi, men det låter organisationer dra nytta av mobilitet, ökar kundnyttan och sätter det mobila i centrum för den digitala transformationen.
3. Tänk nytt på vägen framåt. Mobilitet innebär stora förändringar för hur globala organisationer arbetar. Fundera kring vilka förändringar det innebär för just din organisation, och hur dina anställda, samarbetspartners och kunder förs samman. Hur kan ni förändra och förbättra er service och skapa nya sätt att hantera era affärskritiska processer med hjälp av mobila verktyg?

Fakta

Befattning: Nordenchef
Företag: Soti
Linkedin: Stefan Spendrup
Twitter @SpendrupStefan 
E-post: stefan.spendrup@soti.net
Hemsida: www.soti.net
Expertområden: Mobilitet, hur användandet av mobila enheter påverkar företags effektivitet.
Bakgrund: It-ingenjör som har jobbat med mobilitet i produktion i elva år.