Digitalisering, i kombination med globalisering, är som en tsunami som sköljer över vårt samhälle och företagande. En våg av enorm kraft som bryter ner det traditionella. Det är en utveckling där information, kapital, tjänster och produktionsmedel med lätthet flödar fritt över nationella, kulturella och företags gränser och omdefinierar spelreglerna.

Men varför är vissa företag mer framgångsrika än andra när det gäller digital transformation? Det finns faktiskt ett samband mellan tur och framgång på den digitala marknaden. Alla företag har lika mycket tur och otur när det gäller möjligheter och hot på marknaden. Men faktum är att vissa företag har möjligheten att snabbt agera för att maximera eller minimera effekten av möjligheterna och hoten – medan andra inte har möjligheten att påverka utfallet.

Läs också: Många it-investeringar sker i onödan – så här slipper ni kasta pengarna i sjön

Det finns sex gemensamma faktorer, baserat på vår erfarenhet, som beskriver framgångsrika företag i digital transformation. Faktorer som möjliggör snabb reaktion på trender, möjligheter och hot.

  1. En gemensam tydlig digital vision för företaget och ledningsgruppen. Det viktiga är att besvara och definiera varför, vad, hur och när som den digitala transformationen ska bedrivas. Hur ser dess drivkrafter ut? 
  2. En affärsmodell som skapar intäkter på den digitala marknaden genom att möta kundens förväntan och krav. Hur skapar företaget eller organisationen värde för kunden?
  3. Förberedd på det oförutsägbara. Framgångsrika företag och organisationer ser deras bransch och marknad i ständig förändring och anpassar styrning och ledningsförmågor efter dessa förutsättningar. 
  4. Ser att digital transformation utmanar företagets kultur, ledarskap och styrning – inte främst de tekniska förmågorna. Ledarna vågar att lita på sina medarbetare och skapa en atmosfär av innovation, kreativitet och motivation. Vågar utmana traditionell styrning, ledning och arbetssätt. 
  5. Litar på sina egna analyser! De framgångsrika företagen analyserar (med egna resurser) kontinuerligt företagets situation, och tar aktiva beslut om hur de ska agera. Mindre framgångsrika företag litar mer på konsulter, experter och analytiker. 
  6. Effektiv hantering av information. Framgångsrika företag använder information som digital katalysator för bättre arbetssätt och beslut. Tiden från informationskälla till beslut är kortare och informationen är mer precis.

I slutändan handlar digital transformation inte om teknik utan om hur snabbt och korrekt företag och organisationer kan agera på nya trender, möjligheter och hot. Tiden är en avgörande parameter i denna ekvation och förändringssnabbheten är det som särskiljer en digital bransch från en traditionell. Faktum är att det tar ett traditionellt företag runt 18-24 månader att reagera på en trend, möjlighet eller hot från digital aktör. Under denna tid har den digitala konkurrenten ett monopol i branschen att utveckla tjänster, kunder och sätta en ny standard.

Läs också: Därför kan Stockholm bli världens första smarta stad

Vi är alla ense om att digitala möjligheten och hoten kommer mer frekvent och med högre magnitud varpå reaktionsförmåga (tid) är en kritisk faktor för företagets överlevnad. Företag och organisationer med ett dynamiskt ledarskap och företagsstyrning har förmågan att snabbt tolka och analysera nya situationer, snabbt anpassa sig till nya förutsättningar och tillgodogöra sig nyttan av möjligheten, eller minimera effekten av hotet. Detta är en förutsättning för digital konkurrenskraft.

Fakta

Befattning: Vd
Företag: The Goodwind Company
Linkedin: Hans Gillior
E-post: hans@thegoodwindcompany.se
Hemsida: www.thegoodwindcompany.se
Expertområden: Digital transformation, digital-/it-strategi och styrning. Certifieringar COBIT, Certified IT Management Professional.
Bakgrund: Senior konsult inom it-management, it-strategi och it-styrning i tio år. Tidigare bland annat chef för IT Performance Management på Nordea IT. Har lett digitala transformationer inom flera it-organisationer. Talare, skribent och bloggare.