It-branschen är en av Sveriges snabbast växande branscher och skapar konstant nya arbetsplatser och möjligheter för likväl små som stora verksamheter. I takt med att behovet av digital teknik, mjukvarusystem och molnlösningar marscherar fram på arbetsmarknaden blir kompetenta it-medarbetare en allt större bristvara.

IT & Telekomföretagens rapport Akut och strukturell kompetensbrist i it- och telekomsektorn visar att den svenska it-branschen kan vänta sig ett kraftigt underskott på 60 000 it-specialister år 2020 om inte kraftfulla åtgärder vidtas – och det kommer att få allvarliga konsekvenser för verksamheternas omsättning, konkurrenskraft och produktivitet.

Läs också: Så förändras it-avdelningen i kompetensbristens spår

Om vi vill ändra på dessa dystra framtidsutsikter krävs åtgärder för en kommande förändring. Och nej, det räcker det inte med att svenska verksamheter riktar uppmärksamheten mot utländsk arbetskraft, för vi kommer att vara i stark konkurrens med andra nationer som i många fall erbjuder bättre villkor för dessa it-specialister. Lösningen ligger någon annanstans – nämligen internt på företagen.

Istället för att lägga tid och kraft på att försöka rekrytera externa högkvalificerade medarbetare, inte sällan ifrån andra länder, förbiser många den stora potentialen som finns i form av att stärka nuvarande medarbetares it-kunskaper. Här finns en stor outnyttjad kapacitet. Då behöver företagen inte konkurrera med andra länder om kompetensen i samma utsträckning.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

Verksamheter bör därför i högre grad satsa på att utbilda existerande medarbetare med nödvändiga it-kompetenser exempelvis genom att investera i vidareutbildning och kompetensutveckling. Här finns det samtidigt ett behov för politikerna att göra det mer fördelaktigt att investera i vidareutbildning, just för att problemet för många verksamheter är att de inte kan undanhålla resurserna under tiden som utbildningen pågår. Något som leder till att det i nuläget kan vara mer lönsamt på kort sikt att anställa en ny specialist.

En annan konkret åtgärd som kan verka självklar är att branschen som helhet måste kraftsamla för att få in kvinnor. It-branschen är en av de sektorer med lägst andel kvinnor. Här har it-branschen en rejäl läxa framför sig och bör snarast göra en ihärdig insats för att få fler kvinnor till de it-baserade positionerna och utmana den starkt mansdominerade industrin.

Läs också: Därför kan Stockholm bli världens första smarta stad

Om vi kan få fler kvinnor att söka sig till it-relaterade utbildningar och samtidigt utforma karriärmöjligheterna inom branschen att främja kvinnornas utveckling lika mycket som männens är vi en god bit på väg. Faktum är att en del av lösningen redan finns under våra fötter. Genom att nyttja den personal som är öppen för kompetensutveckling och visar intresse för it och genom att bredda rekryteringar och utöka antalet kvinnor som arbetar i vår bransch blir problemet långt mindre.

Mats Ericson, Sverigechef på Citrix