Den nya konsultjätten DXC såg formellt dagens ljus den 1 april. Nu ett drygt halvår senare har bolagets två svenska styrkor från HPE och CSC slagits samman och bolaget är på plats i HP-huset i Solna, som numera alltså delas av det som är kvar av HPE och DXC. Dessutom har man även hårdvarugänget HP Inc som delvis sitter i samma hus, men på tryggt avstånd, ett övergångsställe eller en hemsnickrad Berlinmur bort.

Jørgen Jakobsen, som basar över DXC i Nederländerna, Norge, Sverige, Danmark, Finland och Litauen, säger att det har varit ett intensivt halvår för honom och personalen. Men nu är det dags att blicka framåt för bolaget som verkar under parollen New, but not born yesterday.

Sloganen är så klart ett tydligt sätt att signalera att det inte är vilket litet konsultbolag som helst som nu ska växla upp sin verksamhet i norra Europa. DXC har en global omsättning på 25 miljarder dollar och totalt har man 6 000 kunder, av vilka de flesta är stora globala organisationer. Dessa är indelade i olika industrigrenar.

Läs också: Konsultjättarna slarvar med betalningen – de här bolagen är värst

Tittar man på kunder i Sverige är det också tunga företag som gäller. Det är främst Ericsson och SKF som kommer med från HPE-sidan och Telenor, Vattenfall och Saab från CSC:s tidigare verksamhet.

– Det är väldigt lite överlappning mellan våra företag, säger Jørgen Jakobsen.

Men det kanske inte är så konstigt. För båda de sammanslagna bolagen har de senaste åren snarare handlat mer om att vårda och behålla de storkunder man har än att hitta nya. Och att det är längesedan man tog in nya kunder är Jørgen Jakobsen väl medveten om.

– Nyligen var vi väldigt nära att ta Arbetsförmedlingen, säger han och syftar på den upphandling myndigheten stoppade i september.

Hur det går med den i dagsläget vill han dock inte uttala sig om utan hänvisar till att kommunikationen för tillfället är stängd.

Vad behöver ni göra för att trenden ska vända, det vill säga att ni lyckas attrahera nya kunder?
– En viktig del av vårt uppdrag är att transformera till nästa generations it. Det är framför allt två saker vi ska trycka på. Vi ska se till att dra nytta av vår expertis inom olika branscher samt att vi ska hjälpa företag att flytta applikationer till saas-lösningar, eller att vi tar klassisk infrastruktur och flyttar till molnet.

Siktet är alltså främst inriktat på stora företag med internationell verksamhet. Men det är ett minst sagt trångt sikte som riktas mot storkunderna i Sverige. I kampen om att vara en global jätte som kan bistå storkunder med spridd geografi slåss man främst mot bolag som Accenture, IBM, TCS, HCL, Wipro, Cognizant och Capgemini. Men även de mer lokalt nordiska aktörerna Evry, Tieto och CGI är ofta med och slåss, inte minst inom ofentlig sektor, där DXC gärna ser sig som en jätte även i Sverige framöver.

– Det är stenhård konkurrens på den nordeuropeiska marknaden och det kommer att ske en konsolidering. HPE-CSC är en del av den konsolideringen, säger DXC-chefen och nämner att Amazon Web Services jätteetablering i Sverige nästa år troligen kommer att påverka en hel del.

– Att det snart öppnar ett stort public cloud-datacenter i Sverige kommer att påverka marknaden ytterligare och skynda på konsolideringen.

Ska man tolka det faktum att ni pratar så mycket om konsolidering som att ni kommer att vara en aktiv part och köpa något bolag i Sverige?
– Det är inga konkreta planer men globalt gör vi ofta strategiska uppköp. Ett tydligt exempel på de strategiska investeringar vi gör är exempelvis holländska Logicallis SMC, som är en stor Servicenow-partner. Det stärkte oss ytterligare som världens största Servicenow-partner.

När det gäller offentlig sektor hoppas Jørgen Jakobsen som sagt att vi ska få se mer av DXC i Sverige. Inte minst i Danmark har offentlig sektor varit en viktig del efter att CSC köpte Statens IT Datacentralen 1995. Frågan är dock om det är bra läge att komma in som en global jätte i kölvattnet av Transportstyrelsen, när de offentliga kunderna är extra försiktiga.

Upplever ni att det svårare att komma in där som ett ickesvenskt bolag?
– Det tycker jag inte. Vi är stora inom offentlig sektor i Danmark. Mycket av det försöker vi exportera till andra länder. Offentlig sektor är i allra högsta grad inne i samma transformationsfas mot nästa generations it. Och om vi pratar om cyberbrottslighet så är den global, så det spelar ingen roll om det är ett svenskt företag eller ett internationellt bolag.

Läs också: Konsultkvarnen maler på för högvarv: Går nästan för bra

Sammanslagningen av bolagen har så klart inneburit en hel del nedskärningar. Några officiella siffror framkommer inte. Men när affären presenterades för första gången för ett och ett halvt år sedan var den nordiska CSC-styrkan cirka 500 personer stark, och den svenska HPE-styrkan runt 900.

– Totalt är vi cirka 800 idag i Sverige, med kontor i Stockholm, Linköping, Karlskrona, Göteborg och Malmö, säger Jørgen Jakobsen.

Exakt hur många tjänster som har kapats i Sverige framkommer som sagt inte, men däremot redovisar bolaget globala siffror över de synergier fusionen har skapat. Totalt handlar det om en miljard dollar som ska sparas under det brutna räkenskapsår som slutar den 31 mars 2018.

Och den miljarden dollar fördelas enligt följande: 300 miljoner dollar ska sparas inom logistiken, 200 miljoner på att harmonisera verksamheterna, 400 miljoner kommer från trimmandet av personalstyrkan och 100 miljoner från fysiska tillgångar. Det senare exemplifieras tydligast i Sverige genom att man nu har flyttat från det tidigare CSC-kontoret på andra sidan motorvägen och samlat styrkorna i HP-huset. Att man valde HP-kontoret framför CSC-kontoret förklarar Jørgen Jakobsen med att det var ”det mest optimala utifrån förutsättningarna”. Eller som man kan uttrycka det på ett enklare sätt, det var billigast.

Det stuvas också om i det svenska bolagets organisation. CSC:s Sverigechef Peter Arrhenius är fortfarande formellt vd för CSC Sverige, medan Karin Kalmerström leder det som heter Enterprise Services. Den tidigare chefen för HPE:s konsultverksamhet, Jennie Broström, lämnade bolaget den 1 november och ska enligt Computer Swedens uppgifter istället gå till franska konsultjätten Atos.

– Karin är den som ska se till att bolagen integreras på bästa sätt. Där har vi ett program vi ska följa. Peter är framför allt ansvarig för branscherna energi och teknologi, förtydligar Jørgen Jakobsen, och berättar att han siktar på att rekrytera en ny Sverigechef.

– För oss är det viktigt att hitta den rätta profilen. Det är två marknader där jag ser att vi har stor tillväxtambition och det är Sverige och Holland. Det är de största marknaderna i min region och de marknader som passar vår profil bäst. Vi kommer även att investera i vår försäljning i Sverige.

På globalt plan har det pekat spikrakt uppåt för aktiekursen sedan sammanslagningen. Och nu när saker och ting börjar falla på plats är det alltså full fart framåt som gäller även i Sverige, och Jørgen Jakobsen säger att hans uttalade uppdrag är tämligen enkelt att sammanfatta.

– Det går bra globalt. Uppdraget är att växa i Sverige och i Holland, så nu ska vi realisera synergin och starta tillväxten. Vi har rätt partner och rätt strategi, så nu är det bara att leverera.