De närmaste åren kommer det ske dramatiska förändringar på den svenska it-marknaden. Det förutspår det svenska analysföretaget Radar i en ny rapport.

– Vi har talat om att marknaden håller på att förändras i rätt många år men nu ser vi tydligare signaler om var vi står någonstans. Vi har tittat på förutsättningarna i det lokala leverantörsledet och kommit fram till att runt en tredjedel av de svenska it-tjänsteleverantörerna riskerar att slås ut de närmaste två-tre åren, säger vd:n Hans Werner.

Det innebär i praktiken tusentals it-leverantörer konstaterar han.

– Vi har ungefär 400 bolag i dag som omsätter över 60–70 miljoner om året och många många fler som omsätter mindre än så.

Han beskriver det som en slags industrialisering av it där de traditionella it-tjänsteföretagen inte kan matcha de skalfördelar som de globala molnleverantörerna ger. Google, AWS, IBM och Microsoft erbjuder helt enkelt en helt annan grad av standardisering och massproduktion än traditionella it-leverantörer.

– För industrin tog det 250 år att ta steget in i massproduktion. It-branschen etablerades för 40 år sedan och tar steget nu, säger Hans Werner.

Läs också: Förväntningarna är på topp – men Gartner varnar för en resa ner i förtvivlan

Ännu har de svenska företagen inte på allvar börjat utnyttja molnet. Bara 2,9 procent av de svenska företagens totala it-kostnad går till publika molntjänster och bara drygt hälften från de stora globala aktörerna.

Men det kommer att förändras snabbt spår Radar och pekar på att svenska företag och organisationer redan använder sig av standardlösningar i hög grad, nästan två tredjedelar av deras totala it-portfölj består av det.

Att flytta de standardlösningarna till molnet och få större skalfördelar är en logisk fortsättning och frågar man svenska it-beslutsfattare så är det också ditåt de är på väg. De bedömer att de publika molntjänsternas andel av de totala it-kostnaderna kommer att åttiodubblas under de närmaste tre åren – upp till runt 30 procent. De tror också att större delen av det på sikt kommer att komma från de stora globala aktörerna.

För att möta detta krävs att de svenska it-leverantörerna rör sig utåt, från att erbjuda standardprodukter mot innovation och specialisering.

– Arkitektur, innovation och förändring blir viktiga områden. Många företag kommer att behöver växla sina kompetensprofiler och i vissa fall kan det vara av värde att röra sig ut i den svenska geografin för att få närhet till sina kunder.

Hans Werner pekar också på en rörelse i hela ekosystemet.

– Den traditionella it-tjänstemarknaden förändras. Teknikföretag kliver in och är mycket aktiva i dag på digitaliseringsområdet. Konsultmäklare är en annan grupp som tar plats. Och vi ser också en marknad för nischade processer i industrin, där anställs det utvecklare i dag. Så det dyker upp nya typer av aktörer.

Läs också: Rekord för nyföretagande – allt fler hoppar av för att starta eget

Vilka är det då som riskerar att slås ut? Stora leverantörer? Små? Nej, så enkelt är det inte utan det handlar om andra faktorer.

– Det är tre indikatorer som har betydelse – otillräckligt kapital, dålig lönsamhet och låg kundnöjdhet. De tre sakerna korrelerar rätt väl med om man klarar sig eller inte. Vi kallar det här den perfekta stormen – om man inte känner av vad som händer befinner man sig antagligen i stormens öga.

För kundernas del så gäller det att välja partnerskap med omsorg så man inte väljer någon av dem som inte hänger med. Och beroendet av partner kommer inte att minska, tvärtom. Enligt Hans Werner kommer partnerskapen mellan köpare och leverantörer bara att bli fler.

– Som köpare av it-tjänster i dag så är partnerskapet av maximalt värde. Och kraven på olika partner ser olika ut – medan man vill ha en robust standardleverans kan det vara viktigt att de mer specialiserade leverantörerna är proaktiva och innovativa.