Hashtaggen #metoo, där kvinnor över hela världen berättat om övergrepp, trakasserier och sexistiska strukturer såväl i vardagen som på jobbet, har slagit ner som en bomb i Sverige. Inte minst när det gäller yrkeslivet. Nu i veckan skrev 1 139 kvinnor från teknikbranschen på ett upprop under hashtaggen #teknisktfel där de delar med sig av sina upplevelser från en bransch som är väldigt mansdominerad.

Och frågorna har så klart inte gått den svenska it-branschen förbi. Vi har ställt frågor till tolv av de största arbetsgivarna i den svenska it-branschen och av svaren framkommer det tydligt att metoo-rörelsen verkligen har satt frågan om ojämlika strukturer på agendan.

Frågan har diskuterats flitigt hos samtliga tillfrågade företag, och de flesta har sett det som ett bra tillfälle att se över sina rutiner ytterligare en gång. Microsoft är ett exempel.

Läs också: Nu når metoo teknikbranschen – kvinnor i stort upprop mot övergrepp

– #Metoo-rörelsen har lyft och satt sexuella trakasserier på agendan, även inom vårt företag. Vår nolltolerans mot diskriminering och trakasserier är ingenting nytt, men just med anledning av #metoo vill vi nu vara extra lyhörda och vi avsätter därför tid för att lyssna in våra medarbetare och genomlysa organisationen, säger Joacim Damgard, vd för Microsoft i Sverige.

En annan viktig del för branschen handlar om att hjälpa till att få fram kvinnliga chefer som kan vara förebilder. Den frågan jobbar branschorganisationen IT&Telekomföretagen mycket med, tillsammans med sina medlemmar.

– Vi arbetar proaktivt med att främja jämställdheten, bland annat genom Womentor, vårt ledarskaps- och förändringsprogram för att få fler kvinnliga chefer. Programmet ger både ledarskapsutveckling och uppmärksamhet för kvinnliga chefer, och verktyg för företag att åta sig och aktivt arbeta med jämställdhetsmål på ledningsnivå, säger Fredrik von Essen, som är näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Även på Atea har man jobbat aktivt med jämställdhetsfrågan under året, inte minst sedan återförsäljarjätten har sjösatt sitt stora projekt där man jobbar med hållbara utvecklingsmål.

– Vi har under 2017 arbetat med frågan om vår ojämna könsfördelning som ett av våra hållbara utvecklingsmål och som företagsledningen löpande följer upp. Ett exempel på policy vi infört är att det inte är tillåtet på Atea att anställa en chef utan att det varit minst en kvinnlig kandidat med bland de sökande. Detta tror vi långsiktigt kommer bidra till att vi får fler kompetenta kvinnor på ledande poster vilket vi är säkra på även kommer attrahera fler kvinnliga sökande på det hela taget, säger Ateas marknadsdirektör Magnus Sallbring.

Läs också: Accenture lovar hälften kvinnor i arbetsstyrkan till 2025

En viktig detalj i sammanhanget som många av de bolag vi pratat med trycker på är vikten av att ha en visselblåsartjänst där anställda kan berätta anonymt vad de har varit med om. Och de tjänsterna ses som ett viktigt verktyg när bolagen vill uppnå en mer jämlik arbetsplats.

– Sedan tidigare har vi en intern anonym visselblåsartjänst för de fall man som medarbetare vill göra en anmälan. Vi har nu på nytt lyft denna funktion samt att anmälan ska ske i de fall det förekommer missförhållanden på arbetsplatsen, säger Joacim Damgard på Microsoft.

Och frågar man IT&Telekomföretagen anser organisationen att frågan om jämställdhet blivit allt viktigare, och det budskapet vill man nå ut med till samtliga bolag som är medlemmar.

– Vi som branschorganisation vill lyfta fram att det här är något man måste vara medveten om. Alla medlemsföretag hos oss åtar sig att skriva under på våra affärsetiska grundprinciper. Den första punkten där handlar om mångfald och nolltolerans mot varje form av diskriminering, säger Fredrik von Essen.