Berit Henesy, hr-chef CGI

Har de här problemen uppmärksammats hos er?

Nej, vi har ingen kännedom om ärenden av denna typ. CGI har en lång tradition av att arbeta med etik och uppförandefrågor. Alla nya medarbetare utbildas och testas på CGI:s regelverk, och alla bekräftar varje år att man läst, förstått och accepterar vår policy. Vi genomför dessutom en årlig medarbetarundersökning där vi frågar om hur man upplever ledarskapet och mycket annat. Slutligen har vi en så kallad whistle blower-funktion där anställda uppmanas att uppmärksamma olämpligt beteende som man av någon anledning inte vill ta upp med sin närmaste chef.

Planerar ni att vidta några åtgärder, i så fall vilka?

Eftersom det i debatten kring #metoo har kommit fram många händelser som tidigare inte har anmälts, kommer vi, för att försäkra oss om att detta trots våra ansträngningar inte även förekommer på CGI, inom kort att genomföra en enkätundersökning bland våra medarbetare, med efterföljande eventuella lämpliga åtgärder.