Irene Krohn, presschef på Telia

Har de här problemen uppmärksammats hos er?

Det här är jätteviktiga frågor som vi tar på allra största allvar och som vi har jobbat med under många år i hela verksamheten. Vi har en whistleblower-funktion som drivs av en extern part där man kan vara helt anonym och vi har regelbundna utbildningar inom etik och uppförande.

Planerar ni att vidta några åtgärder, i så fall vilka?

Vi diskuterar de här frågorna regelbundet och jag vet att både högsta ledningen och den svenska ledningen har haft den pågående debatten på dagordningen i respektive ledningsgrupp. Vi har ett etablerat system som har visat sig fungera bra. Men självklart är det viktigt att hela tiden vara uppmärksam och lyfta fram dessa frågor.