Björn Landerberg, marknads- och kommunikationsansvarig på Fujitsu

Har de här problemen uppmärksammats hos er?

Vi har nyligen uppdaterat våra policies kring Kränkande särbehandling och Fujitsu är i år värdföretag för kvinnliga nätverket Womentor, och på den temadag vi hade i förra veckan var detta en viktig diskussionspunkt.

Planerar ni att vidta några åtgärder, i så fall vilka?

Vi har inte fått in några anmälningar eller på annat sätt sett denna typ av problem hos oss. Därmed har inga särskilda åtgärder vidtagits. Men vi är givetvis ständigt uppmärksamma, bland annat via våra interna tempmätare – en mini-enkät om arbetsmiljö som går till samtliga medarbetare varannan fredag.