Trond Vinje, hr-chef Evry

Har de här problemen uppmärksammats hos er?

Vi är mycket uppmärksamma på att det inte ska förekomma diskriminering, sexuella trakasserier eller att anställda upplever att de behandlas olika inom bolaget. Våra mätningar och vår löpande kontroll indikerar att det inte är ett problem idag, men om det skulle förekomma enstaka fall anmäls det, och får konsekvenser för den som har brutit mot bolagets förhållningsorder. Vi har nolltolerans mot det på Evry.

Planerar ni att vidta några åtgärder, i så fall vilka?

Vi har tydliga riktlinjer för personalen och codes of conduct som alla medarbetare förbinder sig att leva upp till, just för att det inte ska förekomma sexuella trakasserier eller några andra former av oönskat beteende. Det följs upp på olika sätt, bland annat en whistleblower-kanal där man kan anmäla anonymt till en extern advokat. Vi har dessutom kvartalsvisa medarbetarundersökningar där vi mäter de anställdas nöjdhet och engagemang, och även där finns möjligheten att kommentera anonymt. Vi har också kvinnliga nätverk i samtliga länder som ska stärka samarbete och mer informella relationer inom hela koncernen.