Eva Ernfors, kommunikationschef på Dustin

Har de här problemen uppmärksammats hos er?

Ja, vi har givetvis diskuterat vår verksamhet med utgångspunkt i #metoo. Dels utifrån att säkra att vi gör allt vi kan för att undvika att det sker och dels för att vara säkra på att vi fångar upp om det trots allt sker.

Planerar ni att vidta några åtgärder, i så fall vilka?

Vi kommer fortsätta se över hur vi jobbar med frågorna. Dels förebyggande genom hur vi ytterligare förbättrar hur vi kommunicerar och utbildar i de policys och riktlinjer vi har och hur vi säkerställer att de följs. Dels genom att komplettera bland annat medarbetarundersökning, medarbetarsamtal och whistle blowing-funktion som vi har idag med ytterligare åtgärder för att fånga upp eventuella missförhållanden.