Charlotte Levert, hr-chef på Tieto

Har de här problemen uppmärksammats hos er?

Ja, ämnet har diskuterats internt och på ledningsnivå. Metoo-kampanjen har satt ljuset på en mycket angelägen fråga som berör alla delar av samhället. It-branschen är inte förskonad från detta, och det är viktigt att vi som arbetsgivare medverkar till att skapa en bättre arbetsmiljö och aktivt verkar för jämställdhet i vår verksamhet och branschen i stort.

Planerar ni att vidta några åtgärder, i så fall vilka?

Tieto har nolltolerans mot alla former av sexuella trakasserier, med tydliga riktlinjer och obligatorisk utbildning som ska genomgås varje år av medarbetare och chefer. Vi har även infört en whistle blowing-process på företaget för att ytterligare underlätta för alla våra anställda att rapportera eventuella missförhållanden.