Magnus Sallbring, marknadsdirektör Atea

Har de här problemen uppmärksammats hos er?

Den delen av it-branschen som vi representerar, it-infrastruktur, har en utmaning att attrahera tillräckligt många kvinnliga sökande. På Atea ser vi en viss uppgång och vi tror att det är kopplat till att vi under så många år fokuserat på vår värdegrunds- och kulturarbete. Vi uppfattas av många som det bolag i it-branschen som står för bäst laganda, skönast kultur och mest genuina hållbarhetsarbete, helt enkelt. Vi har under flera år mätt frågor rörande kränkande särbehandling i vår anonyma EMI-undersökning (Engagerad Medarbetar Index) och är glada över att vi relativt sett har låga tal. Men varje fall av uppfattad kränkning är ett för mycket, oavsett om det är kopplat till kön, handikapp, rasism, religion eller dylikt.

Planerar ni att vidta några åtgärder, i så fall vilka?

På Atea uppmanar vi alla som känner sig kränkta att ta upp detta med sin chef, eller chefs chef, så att vi kan utreda och vidta åtgärder. Det är när någon anmäler som vi kan gå till botten med vad som hänt och tillsammans skapa varaktig förändring. Vi har även en anonym whistle blower-funktion som även kan användas i dessa sammanhangen.