Sally Gunnarsson, pr-ansvarig på Cisco

Har de här problemen uppmärksammats hos er?

Vi har naturligtvis uppmärksammat och följt debatten kring #metoo i allmänhet och #teknisktfel i synnerhet. Vi tycker att det är mycket bra att frågan uppmärksammas.

Planerar ni att vidta några åtgärder, i så fall vilka?

Vi planerar inte några omedelbara åtgärder, då vi sedan en längre tid har en tydlig process för att rapportera in kränkningar och/eller sexuella trakasserier. Med anledning av #metoo har vi också nyligen diskuterat frågan på ett möte med alla anställda inom Cisco Sverige. Där gjorde vi det återigen tydligt att vi har nolltolerans mot kränkningar och trakasserier. Om någon behöver stöd så erbjuder vi olika kanaler så att den berörde kan få hjälp, till exempel via chef, vd eller online.