Marie Berner Moberg, säljansvarig för offentlig sektor på Dell EMC

Har de här problemen uppmärksammats hos er?

Självklart har hela den viktiga #metoo-kampanjen uppmärksammats internt. Vi arbetar redan med nolltolerans inom detta område och vet att vi i vår bransch måste jobba hårt, dedikerat och kontinuerligt med de här frågorna för att motverka alla sorts diskriminering.

Planerar ni att vidta några åtgärder, i så fall vilka?

All personal på global nivå genomgår Dell EMC:s årliga etiska kurser, dessutom fortsätter vi med det flertal pågående aktiviteter som vi redan har, som MARC, Men Advocating Real Change, en utbildning för samtlig personal som syftar till att öka medvetenheten och synligheten runt omedvetna fördomar i vårt samhälle i allmänhet och branschen i synnerhet samt allas och envars ansvar kopplat till det. Det är ett program som vi även bär ut tillsammans med ett antal av våra kanalpartner under början av nästa år. Vi har även Women in Action som är Dell EMC:s globala kvinnliga nätverk samt Women@dellemc, ett program som är ett lokalt initiativ riktat till alla kvinnor.