Joacim Damgard, vd Microsoft

Har de här problemen uppmärksammats hos er?
​​​​
#Metoo-rörelsen har lyft och satt sexuella trakasserier på agendan, även inom vårt företag. Vid våra två senaste månadsmöten där samtliga medarbetare deltar, har vi tagit upp ämnet #metoo och Microsofts nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Sedan tidigare har vi en intern anonym visselblåsartjänst för de fall man som medarbetare vill göra en anmälan. Vi har nu på nytt lyft denna funktion samt att anmälan ska ske i de fall det förekommer missförhållanden på arbetsplatsen.

Planerar ni att vidta några åtgärder, i så fall vilka?

Vi arbetar kontinuerligt med likabehandling och inkludering. Vår nolltolerans mot diskriminering och trakasserier är ingenting nytt, men just med anledning av #metoo vill vi nu vara extra lyhörda och vi avsätter därför tid för att lyssna in våra medarbetare och genomlysa organisationen.