Lennart Malm, kommunikationschef IBM

Har de här problemen uppmärksammats hos er?

Med anledning av #metoo-kampanjen har vår vd tidigare i månaden uppmärksammat initiativet och mycket tydligt påmint samtliga anställda om IBM:s etiska riktlinjer, att IBM för en arbetsmiljö som är fri från alla former av trakasserier och diskriminering och som bygger på respekt för såväl medarbetare som kunder. Vår vd påminde om allas ansvar i att i det dagliga vara uppmärksam på och påtala eventuella incidenter, med hänvisning till de rutiner som finns för detta (till exempel att det går att göra anonymt).

Planerar ni att vidta några åtgärder, i så fall vilka?

Alla IBM:are har att följa IBM:s interna Business Conduct Guidelines, vilka samtliga anställda går igenom varje år. Det har även under året genomförts en rad utbildningsinitiativ för våra chefer, som till exempel Sexual Harassment Prevention for Managers och Unconscious Bias och fler kommer att genomföras under början av 2018.