Begreppet blockkedjan, blockchain, dyker upp allt oftare. Det är fortfarande ganska oklart hur tekniken ska komma till användning på bred front, men många är övertygade om att den blir en nyckel till lyckad digitalisering i många sammanhang.

Vad är blockkedjan egentligen? Kortfattat kan man säga att det handlar om säkra (krypterade) distribuerade transaktioner, eller distribuerad bokföring. Och det borde kunna komma till användning. Det kanske mest uppenbara exemplet är att hantera betalningar, ett annat kryptovalutor. Men även hantering av avtal ligger nära till hands.

Som så ofta när nya it-lösningar vinner mark lär det behövas utvecklare för att skapa driftsmässiga lösningar. Men var ska de jobba?

Läs också: Därför bygger Lantmäteriet en egen blockkedja för fastighetsaffärer

Computerworld UK ger exempel på fem typer av arbetsgivare:

1. Startupföretag och konsortier. Det är många som vill prova sin lycka inom det här nya heta området och de behöver utvecklare. Ett exempel på ett sådant företag är Ripplenet. Eftersom det handlar om en omogen teknik sluter sig en del företag också samman för att ta fram standarder, ofta i form av konsortier som R3 som jobbar med standarder inom finanssektorn. Även de behöver utvecklare.

2. Stora teknikföretag. IBM och Microsoft hänger på, liksom Oracle, SAP och HPE. De försöker framför allt bygga in blockkedjefunktioner i sina existerande molntjänster.

3. Banker. Banker och andra företag inom finanssektorn är naturligtvis med och nosar på blockkedjan. Dels för att inte bli akterseglade av helt nya finanslösningar, dels för att vara kreativa själva. I bösta fallet kombineras de två målen.

4. Myndigheter. Det finns många tänkbara tillämpningar för offentliga organisationer. En som diskuteras i Storbritannien är att hantera studielån.

5. Konsultföretag. Alla stora, breda konsultföretag håller på att skapa blockkedjeteam, inte minst för att kunna vara rådgivare till sina kunder. Det sker ofta genom förvärv. Exempel på det globalt är Deloitte, Pwc och Capgemini.