Uppropen och vittnesmålen i kölvattnet av #metoo slår med en oerhörd kraft över alla delar i samhället. Kvinnor i åtskilliga, vitt skilda, branscher sluter sig samman mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexism. Mot tysthetskultur och män som håller varandra om ryggen.

I söndags nådde det teknikbranschen när över 1000 kvinnor gick ut med ett gemensamt upprop under hashtaggen #teknisktfel.

Problemen finns i alla branscher och det är lika allvarligt var det än förekommer. Och de mänskliga och moraliska skälen borde egentligen räcka för att förändra detta. Varför ska kvinnor ständigt tvingas anpassa sig till manliga normer? Tvingas vara vaksamma av rädsla för övergrepp? Och som konsekvens hindras från att få utlopp för sin fulla potential? Det är helt oacceptabelt.

Läs också: Så reagerar branschen på metoo – tolv tunga it-bolag svarar

Det ska inte behöva påpekas, men för it-branschen i synnerhet finns det även rent affärsmässiga argument för att ta tag i problemen. För de företagsledare och chefer som absolut måste kunna se ett resultat på sista raden för att vilja genomföra förändringar.

1. Det finns en stor underrepresentation av kvinnor i branschen.
2. Branschen har redan rykte om sig att ha en grabbig kultur.
3. Samtidigt är it-branschen en framtidsbransch som ingen annan.
4. Men det saknas kompetens för den framtiden – 70 000 nya it-proffs kommer behövas 2020, enligt It & Telekomföretagen.
5. Den ekvationen löses inte om urvalet av talanger begränsas till halva befolkningen.

Det gläder mig att alla tunga it-bolag vi frågat om saken i dagens Computer Sweden tar problemen på allvar. Det är utan överdrift en överlevnadsfråga för branschen.

Vi har ännu inte sett slutet på den rörelse som #metoo skapat. Förhoppningsvis skapas nu en bestående samhällsförändring till det bättre. En förändring som river unkna strukturer, som ger miljoner kvinnor möjlighet att fokusera på och utveckla sina förmågor, som stärker såväl samhälle som näringsliv.

Välj att vara en del av den förändringen.