Överhuvudtaget går inte 2017 till historien som något år som världens marknadschefer kommer att jubla över. Åtminstone inte om man tittar på budgetarnas utveckling, enligt en undersökning från analysföretaget Gartner.

Marknadsföringsbudgetarna har efter en treårsperiod av stark tillväxt nått en platå, hävdar de.

Undersökningen som är gjord i Nordamerika och Storbritannien visar att den samlade marknadsföringsbudgeten föll från 12,1 procent av företagens omsättning under 2016 till 11,3 procent under 2017.

Därtill har CMO:er blygsamma förväntningar på 2018, där bara 15 procent säger att de förväntar sig en betydande ökning, hälften förväntar sig en mindre ökning, och en tredjedel tror på samma eller mindre budget.

Läs också: Här är sex heta jobbtrender för it-proffsen

– Även om minskningen inte är brant så innebär det här svåra frågor för marknadschefer, säger Ewan McIntyre, analytiker på Gartner. Tidigare budgetökningar har gjort så att förväntningarna är högt ställda, och en del av dem har kanske ännu inte infriats.

Det här innebär, menar McIntyre, att det är dags för marknadscheferna att bevisa sitt värde och att de kan leverera trots ekonomiska begränsningar, och att de ändå kan växa sin verksamhet samtidigt som de gör svåra val.

Marknadsbudgetarna har påverkats av makroekonomiska faktorer, både politiska och naturkatastrofer.

Däremot visar det sig att investeringarna i digital marknadsföring ökar. 67 procent av cmo:erna går i sådana tankar. Ökningarna i de digitala verksamheterna är breda och gäller webbsidor (en ökning med 61 procent) och mobilt (upp med 59 procent).

– Skiftet till digitalt från traditionell media reflekterar den förändrade mediekonsumtionen.

Läs också: I e-nationens tjänst - så förvandlade han Estland till ett "country as a service"

Däremot faller investeringarna i teknik för marknadsföring, det som numera kallas martech. Det här området har CMO:er de senaste åren prioriterat men i faller investeringarna med 15 procent.

Ändå utgör martech fortfarande en stor del av de totala investeringarna. 22 procent av marknadschefernas totala investeringar går till martech, men förra året var den siffran 27 procent.

Undersökningen är gjord bland 353 marknadschefer i Nordamerika och Storbritannien.


Missa inte eventet alla pratar om: Webbdagarna Stockholm 20-21 mars 2018 »