För ett knappt år sedan blev det klart att Evry knoppade av sin regionala driftverksamhet till IBM. Det skedde efter en tid av oro och spekulationer internt på Evry, där åtgärden först förnekades, men strax därefter blev verklighet.

Den oro som fanns bestod främst i att en övergång till IBM endast sågs som ett steg på vägen mot uppsägning, eftersom lokal driftverksamhet knappast är IBM:s svenska paradgren.

Såväl Evry som IBM betonade dock i samband med det nya avtalet mellan bolagen att det inte fanns några planer på att dra ner några tjänster. Men beskeden om det var kanske inte helt glasklara heller.

– Det går inte att kommentera i dag. Vi tar över personalen, kapaciteten och tjänsterna nu. Sedan kommer verksamheten att utvecklas under tid. Det är möjligt att den ser annorlunda ut tolv eller 24 månader från nu. Om vi kan få det här att växa kommer det att finnas stora möjligheter framöver, svarade Matt Milton, ansvarig för partnerskapet med Evry hos IBM, på frågan om det skulle bli några nedskärningar som ett resultat av affären.

Läs också: Masslakt av svenska it-bolag när jättarna tar över

Och uppenbarligen har man inte fått det att växa, eller så var allt bara spel för galleriet. Nu ett år senare planerar i alla fall IBM en stor neddragning, och den gäller delvis just den lokala driften. Stora delar av den verksamheten ska istället skötas på annat håll, med tyngdpunkt i andra EU-länder.

Exakt hur många det rör sig om är svårt att veta. För ett år sedan handlade det om 130 tjänster i Sverige, i Linköping, Jönköping, Stockholm, Uppsala och Malmö som tog klivet från Evry till IBM.

Totalt berördes 430 personer. Majoriteten, 253 stycken, satt i Norge, 130 fanns alltså i Sverige och resten i Indien.

Huruvida alla nu tvingas gå är svårt att få reda på eftersom IBM i sedvanlig ordning är fåordiga i sin kommunikation. Enligt Computer Swedens uppgifter har IBM först gått ut med ett erbjudande om frivillig avgång. Men det verkar inte ha varit tillräckligt många som nappade på det första erbjudandet, så nu är bolaget inne på runda nummer två, där man dessutom, enligt uppgift, ska rikta sig mot en ännu bredare målgrupp.

IBM har successivt minskat sin svenska personalstyrka de senaste åren, och det som sker just nu beskrivs som en rejäl neddragning, som har skapat oro och ilska hos personalen. Men några siffror uppger man som sagt inte.

IBM levererar förvisso ett svar på våra frågor, men tyvärr verkar det för sammanhanget adekvata innehållet ha gått vilse någonstans i corporate communications-paragrafernas förlovade land.

– IBM:s transformation fortgår i hög takt för att möta våra kunders ökande och framtida behov kring digital transformation och kognitiva system. Detta förutsätter att vi kontinuerligt ser över vår kompetens och våra erbjudanden, säger kommunikationschef Lennart Malm.

För Evry var outsourcingen av driftpersonalen till IBM ett sätt att minska sina kostnader, när man istället kunde köpa in det vid behov. Och nu när även IBM minskar sina kostnader är så klart även ansvaret för de neddragna tjänsterna outsourcat.

Läs också: IBM passerar ny milstolpe med kvantdator på 50 qubit

– IBM är en stor partner och vi köper infrastrukturtjänster av dem. Tjänsterna som ska levereras är noga specificerade. Vi har mycket riktigt en tät dialog, men hur IBM producerar de tjänsterna, eller personalsituationen hos våra partner, är inte något som Evry kan kommentera, säger Evrys kommunikationschef Geir Remman.

Idag, ett år senare, handlar det snarare om en klassisk partner-leverantör-relation mellan bolagen.

– Vi förväntar oss av IBM att de ska leverera tjänster av hög kvalitet till Evry och våra kunder utifrån vad som står i avtalen. Så länge IBM uppfyller de avtalen har en leverantör en viss flexibilitet i hur man väljer att lösa den uppgiften, säger Geir Remman och utvecklar resonemanget:

– Vi har kunder som vill ha all leverans från Sverige med hänsyn till säkerhet och krav från myndigheter. Vi har också kunder som tillåter personal i EU utanför Sverige, och några även utanför EU. Vår leveransmodell kan anpassas efter kundernas behov så att vi kan styra den med tillgång till alla de olika nivåerna.