Verksamheter har vanligen vänt sig till molntjänster för att effektivisera sin it-infrastruktur och sänka kostnaderna. Vindarna håller dock på att vända. I allt större utsträckning ser verksamheter värdet av molnplattformar i utveckling, innovation och för att vinna konkurrensfördelar.

När vi på IBM förra året frågade drygt 1000 chefer, varav 60 procent är CIO, it-chef eller CTO, om hur de använder molntjänster, uppgav över tre fjärdedelar av de tillfrågade att de anammade molninitiativ som en viktig del i ett större utvecklingsprojekt eller för en strategisk transformation av verksamheten.

Billigt misslyckande
När jag är ute och träffar verksamheter och kunder upplever jag ett allt större sug efter tekniska lösningar för att öka konkurrenskraften på effektiva sätt, utveckla nya tjänster för att närma sig sina kunder samt att hitta nya lyckosamma affärsmodeller. Det finns då en stor nyfikenhet och intresse för hur molntjänster och molnbaserade utvecklingsplattformar kan bidra till att skapa dessa fördelar.

Molnet ger enkel tillgång till obegränsade resurser med flexibilitet i nyttjandet. Dessa attribut ger oss alltså möjlighet att skapa nya tjänster utan kapitalinvestering och med minimal finansiell risk. Det gör att molntjänster tillåter något som ofta kallas ”fail fast” – att misslyckas fort och utan att det kostar skjortan. 

Det här är en artikel från Expert Network »

De som sitter med ett operationellt ansvar för it vet att om man med traditionell it-leverans vill göra något nytt krävs det investeringar i servrar, programvara, utbildning av driftspersonal och även en viss del intern support från till exempel helpdesk. Kostnader som dessa är svåra att få bort i situationer där det ”nya” inte blev som man förväntade sig och inte längre behöver. Dessa kostnader lever kvar och staplas ovanpå andra liknande kostnader som inte genererar något värde. Lösningen blir att dra åt svångremmen och börja spara.

Fast i traditionella mönster
Vi förstår alltså att genom att undvika traditionella investerings- och finansieringsmönster och istället använda molntjänster och plattformar kan företag utveckla nya innovativa lösningar snabbt och med en klar och tydlig koppling mellan kostnad och värde. Bevisen för detta är också övertygande.

  • 71 procent av verksamheterna internationellt uppger att de blivit mer innovativa med ökat användandet av molnlösningar.
  • 74 procent svarar att deras molninitiativ förbättrat kundupplevelsen.
  • 76 procent säger att lyckade molnlösningar gjort att de har kunnat expandera till nya branscher.

Ändå är framförallt svenska traditionella medelstora till stora företag ovilliga att välja denna typ av lösningar. Frågan är varför.

Läs också: Molnet handlar inte om besparing och effektivisering – det handlar om att driva innovation

En av huvudorsakerna till att man väljer bort denna typ av innovation är att det finns en stor oro för kostnader som man inte kan förutsäga och därmed inte budgetera för. Så även om kostnaderna är nära kopplade till värdet som tjänsten skapar vågar man inte riskera att gå över sin budget. Man är alltså orolig för att lyckas! Det finns även exempel på kreditgivare som värderar förmågan hos företag att hålla sin budget högre än att nya innovativa tjänster med variabel kostnadsmodell lanseras.

It och verksamhet hand i hand
Oron för okontrollerad operationell kostnad återfinns inte i lika stor utsträckning i företag där samarbetet mellan it och verksamheten är intimt och där risken och belöningen är synlig för båda sidor. Om företag inte ska gå miste om innovation och konkurrenskraft så måste verksamhet och it jobba mycket närmare varandra, framförallt när molnplattformar introduceras. Det är även viktigt att se till att ekonomichefen och inköpsavdelningen förstår molnets affärsmodell för att undvika att traditionella budget och investeringsprocesser tar död på innovation och företagets framtida konkurrenskraft.

Fakta

Befattning: Cloud advisor
Företag: IBM
Linkedin: Johan Westman
Twitter: @jn_westman
E-post: johan.westman@se.ibm.com
Expertområden: Molntjänster. Organisationsutveckling med it som grund.
Bakgrund: Flera seniora roller från såväl leverantörs- som beställarsidan, har även arbetat som affärsutvecklare. Stor erfarenhet av att driva organisationsutveckling med it som grund.