För ungefär tio år sedan delades det som då hette Teliasonera upp i två delar, där nätverksamheten lades i Skanova. Igår meddelade operatörsjätten att delarna ska slås ihop igen. Den nya organisationen kommer att gå under namnet Telia Infra och där kommer ansvaret vara samlat i en renodlad wholesale- och nätorganisation.

De delar som kommer att ingå där är Skanova, Telia Operator samt den verksamhet från Telia Technology som ansvarar det fasta och mobila nätet. Den nya gemensamma organisationen träder i kraft vid årsskiftet.

– Vi är alldeles för uppdelade på olika enheter idag, så nu slår vi ihop det till en gemensam enhet vi kallar Telia Infra. Det innebär att all personal samlas inom Telia AB, men vi jobbar med olika varumärken för att möta kunderna på bästa sätt, säger Ove Alm, som kommer att basa för den nya organisationen.

Läs också: PTS: "Dela Teliasonera"

En viktig orsak till att Telia splittades upp för tio år sedan var att man ville se förbättrad konkurrens på bredbandsmarknaden, och få fart på utvecklingen. Även om det aldrig hann bli ett uttalat krav från Post- och telestyrelsen, PTS, kan man säga att Telia tvingades agera. Även om man själv säger att det skedde på eget bevåg.

Oavsett vilket är det alltså dags at införliva Skanova med övriga Telia från och med årsskiftet, och det beskedet skapar inte oväntat en del oro hos de andra operatörerna på maknaden.

– För tio år sedan bildades Skanova, men marknaden har ändrats sedan dess. Vi har gått från tuffa diskussioner till att ha ett bra affärsklimat nu där vi har en bra relation med andra operatörer. Vi vill att operatörerna ska ha fortsatt förtroende för oss som leverantör. Den största skillnaden blir att kunderna nu får en ingång till oss och det gör förhoppningsvis att det blir lättare, säger Ove Alm.

Men du förstår att andra operatörer kan vara oroliga?
– Så klart. Man måste nog visa i handling att det blir så som vi säger. Vi räknar med att så fort vi kommer igång så kommer kunderna att se det.

Från Telias håll handlar det alltså om att berätta att det inte blir någon skillnad för kunderna, men ändå har man valt att genomföra organisationsändringen.

Läs också: Teliasonera tar lagändring med ro

Varför är det viktigt för er att ändra om det ändå inte blir någon skillnad?
– Vi går en fragmenterad uppdelning internt till att vara mer sammanhållna. Vi ser det som en intern omstrukturering. Det som ska märkas utåt är som sagt att det förhoppningsvis ska bli lättare för kunden om de har en och samma ingång. Det är ingen dramatik i det här, tycker vi.

Interna omstruktureringar och sammanslagningar brukar innebära nedskärningar, är det aktuellt i det här fallet?
– Den nya organisationen gäller från och med 1 januari. Det får vi se framöver. Att göra omstruktureringar är naturligt i alla branscher och i alla företag.

På PTS följer man så klart också utvecklingen noga. Myndigheten krävde aldrig formellt att operatörsjätten skulle splittras för tio år sedan, men det verkar som sagt ha varit oundvikligt.

– Vi har aldrig beslutat om att de skulle separeras. Det gjorde Telia frivilligt. Vi fattade aldrig något beslut om att ålägga separation, men de visste att vi fick andra verktyg, säger Kristina Mellberg, enhetschef på Konkurrensavdelningen på PTS.

Läs också: Telia vill ta tvisten om ”fri surf” till EU-domstolen

Hur ser ni på att verksamheterna slås ihop igen?
– När det gäller omorganisationen i sig har jag ingen syn på om det är bra eller dåligt. Regleringen gäller fotfarande och de har fortfarande alla skyldigheter de har haft tidigare. Sedan gäller det för oss att se till att de efterlever dem. Vi ska följa förändringarna noga och se att de lever upp till sina åtaganden.

Hur gör ni det på bästa sätt?
– Det är de vanliga tillsynsverktygen. Vi kommer att begära information från Telia, och ser vi problem kommer vi att underrätta dem, eller förelägga vite om det behövs.

Kristina Mellberg riktar också en uppmaning till Telias operatörskunder att agera om de märker att konkurrenssituationen påverkas negativt.

– Om kunderna upplever att det blir en förändring är vi tacksamma om de hör av sig till PTS. Då har vi ett konkret problem som vi kan utreda. Men först måste vi som sagt se hur Telia beter sig. Vi har ingen anledning att göra något nu bara för att de gör en organisationsändring.