I kölvattnet av #metoo-vågen har säkert många funderat på hur deras egna arbetsgivare agerar i olika sammanhang. Och, inte minst, vad man ska se upp med hos arbetsgivare om man vill byta jobb.

Många sådana problem grundar sig i att företag har svårt att skapa en diversifierad miljö, alltså att tillgodose olika gruppers och individers behov. Och det finns återkommande problem av den arten, som man bör se upp med. Här listar CIO.com fem stycken:

Varningstecken 1: Ignorerar skillnader
I, ofta godhjärtade, försök att utjämna skillnader väljer man på en del företag att strunta i dem. Etnicitet är ett exempel på det, det finns flera. Men strategin kan slå bakut. Genom att inte prata om eventuella skillnader, så pratar man inte heller om hur man kan lösa problem som grundar sig i skillnader.

Varningstecken 2: Tillåter en ohälsosam kultur
I Silicon Valley pratas det numera om att många företag inte accepterar alkohol i samband med företagsaktiviteter. Men på många företag, i olika länder, ses till exempel alkohol fortfarande som en höjdpunkt på företagsfester.

Alkohol är bara ett exempel och kanske inte ett problem för dig. Men man kan se om beteenden som du tycker är olämpliga tillåts eller till och med uppmuntras på ett företag. Det är inget bra tecken, i så fall.

Läs också: Här är de personliga egenskaperna som it-branschen helst vill ha

Varningstecken 3: Är oflexibel
Om du hör någon säga ”vi har alltid gjort så här” så ska du dra öronen åt dig. Oflexibilitet är ett problem i sig och det blir tydligt för dig om den appliceras på förhållanden som du inte gillar. Det här kan tyckas självklart, men olika företag är olika förändringsbenägna i största allmänhet.

Varningstecken 4: Dålig balans mellan arbete och privatliv
När man är ung och inte har familj kanske chefer som ställer långtgående krav, som spiller över på ens privatliv, kanske inte känns så jobbiga. Då är det lätt att glömma att hålla ögonen öppna för det, om man ska byta jobb i samband med någon förändring i livet. Typexemplet är förstås att byta jobb i samband med en föräldraledighet.

Det kan vara klokt att känna av inställningen till de anställdas privatliv på en ny arbetsplats.

Läs också: It-proffs pigga på att byta jobb – men bara om lönen är okej

Varningstecken 5: Fasta roller
Är det alltid samma personer som fixar kaffe till veckomötet, trots att det formellt inte finns några sekreterare på företaget? Det är lätt hänt att fastna i en oönskad roll som egentligen inte har så mycket att göra med ens egna jobbeskrivning.