En mängd nya tekniker står inför sitt genombrott – men de starkaste tekniktrenderna 2018 lär ändå bli sådana vi redan pratat om ett tag. Det säger de experter vi talat med.

– Det går inte att komma ifrån att det absolut hetaste inför 2018 är molnet, och massindustrialiseringen av it, säger Hans Werner, vd för analyshuset Radar. Den här trenden tar över hela den traditionella it-miljön och det kommer att bli ännu mer påtagligt nästa år.

– När det gäller molnet så står det fortfarande bara för tre procent av det totala värdet av it-investeringarna. Men där tror jag vi kan få se en tillväxt på 30, 40 eller till och med 50 procent. En faktor som kan spela in är hur mycket Transportstyrelsen-affären påverkar, dessutom har vi införandet av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, men även om allt det skulle påverka så tror vi ändå på en molntillväxt på 30–35 procent, säger han.

Hans Werner, Radar
Hans Werner, Radar.

För landets cio:er gäller det att ta steget från planering och införande, till att verkligen arbeta med molnet. Nu släpps till exempel en rad färdigpaketerade lösningar från de stora molnleverantörerna för bland annat maskininlärning.

– När det gäller den strategiska molnmognaden så har den ju ökat stadigt, vi har hög penetration, nu går det över en i fas där det blir mer operativt, och där tror vi att cio:erna kommer att ta det steget.

Förutom molnet nämner Hans Werner AI, med underområden som maskinlärning, som en andra het tekniktrend 2018, internet of things som en tredje, och blockkedjan som en fjärde.

– Sedan får man inte glömma bort säkerheten, det gör man ofta i de här sammanhangen, men det kommer nya hot, exempelvis i form av ransomware, och det kommer nya krav på kryptering.

Anders Frick
Anders Frick, Berg Insight.

När det gäller IoT är det tekniker som bevakas noggrant av analyshuset Berg Insight. Anders Frick som är senior analytiker på Berg säger att 2018 kommer att bli ett händelserikt år inom området.

– Intressant för cio:er är ju att det håller på att byggas ut ett IoT-nät av Sigfox och IoT Sweden, som innebär att de kan få ett nät att räkna med. När det byggs ut så öppnar det upp för satsningar med hjälp av billiga och energisnåla processorer, bland annat inom områden som jordbruk, skogsbruk och smarta städer.

– Annars fortsätter utvecklingen med att det genereras oerhörda mängder data, och med till exempel GDPR som införs i maj så kommer det att innebära stora utmaningar för att hålla ordning på detta.

IoT-utvecklingen innebär vidare, tror Anders Frick, att gränsen mellan proffs och amatörer kommer att suddas ut inom en del områden. Många konsumentlösningar kan fungera utmärkt i vissa delar av företagsvärlden.

– Det här tror jag för övrigt är en annan typ av frågor som cio:er som börjar arbeta med det här får fundera över. Hur viktig är upptiden för olika funktioner? Vad krävs egentligen för en lösning?

Vinnaren i framtiden tror Anders Frick att de företag som förstår att utnyttja datadrivna affärsmodeller är – och har man inte ännu börjat fundera runt detta bör man göra det nu.

– Man måste kunna använda sina data, det är det som är den nya infrastrukturen. På samma sätt som vägar hjälper oss att ta oss till en plats så kan data hjälpa oss att navigera fram till rätt beslut.

– Det är lätt att mäta och analysera data, men att verkligen ha ett datadrivet tänk, det är svårare.

Läs också”Det slående i digitaliseringen är företagens omognad”

När det gäller artificiell intelligens slutligen så står detta av allt att döma inför sitt definitiva genombrott.

Redan i dag används AI inom sjukvården till exempel för att upptäcka cancer, säljorganisationer för att avgöra vilka affärer som är värda att satsa på eller finansmarknaden för att rätt aktier till fonder. Användandet under 2018 kommer att bli både bredare och djupare.

– AI förändrar sättet som organisationer hittar nya affärsmöjligheter och hur de kommunicerar sina processer, produkter och tjänster, säger Whit Andrews, analytiker på Gartner.

Cio:n måste utvärdera affärsprocesserna för att identifiera var AI kan användas för att ge företaget fördelar. Titta gärna på områden i företaget som har stora mängder data, men som saknar analyser.

Vi har gått igenom de stora analyshusens tankar inför 2018 och talat med experter. Här är tio tekniktrender som vi kan vänta oss nästa år.

1. Mjukvara som lär sig att lära – artificiell intelligens.

Att skapa system som kan lära sig, anpassa sig och kanske till och med agera på egen hand, är något som it-leverantörerna kommer att slåss om de närmaste åren. Under året uppmärksammades hur Google släppte en ny kraftfullare version av sin AI Alphago som spelar taktikspelet Go. Den här versionen har tillägget Zero och det kommer av att programmet inte behöver någon mänsklig kunskap från början utan den förlitar sig till en självlärande mekanism. Den är programmerad så att den lär av sina misstag och justerar sitt spel så att det leder till segrar.

Det här är ett område där det lär hända massor under 2018 och programvarorna kommer inte bara vara ämnade åt spel – utan för att förbättra beslutsfattande och affärsmodeller.

”AI-tekniker utvecklas snabbt och organisationer kommer att behöva göra betydande investeringar i processer och verktyg för att kunna utnyttja de här teknikerna”, säger David Cearly, analytiker på Gartner.

2. Blockkedjan – mycket mer än bitcoin.

Blockkedjan är inte bara en infrastruktur för kryptovaluta längre – utan en plattform för digital transformation. Blockkedjetekniken var tidigare mest intressant för den finansiella sektorn men de potentiella användningsområdena är betydligt bredare – och nu talas det allt oftare om att låta den här tekniken hantera till exempel identifieringar, och för lösningar inom exempelvis hälso- och sjukvård, fastighetsbranschen, logistik, tillverkning med mera. Under året som gått har flera av de största it-leverantörerna börjat erbjuda det här som en tjänst.

3. Internet of things.

Det har talats i ett par år om internet of things och det finns ingen anledning att sluta med det nu. 2018 kommer att bli ett viktigt IoT-år, med bättre nät, billigare sensorer och smartare affärslösningar. En trend i trenden är att insamling och hantering av data placeras närmare datakällorna, det vill säga de uppkopplade enheterna. Den här trenden går naturligtvis hand i hand med den stora explosionen av information och data – och hur dessa ska hanteras. Den som lyckas dra nytta av det här är en garanterad vinnare i framtiden.

4. Det publika molnet accelererar företagens innovation.

Det är omöjligt att utelämna molnets framväxt när man talar om starka tekniktrender just nu. Arbetet att flytta från de traditionella it-miljöerna till molnet är i full gång, och ingen avmattning är i sikte. De flesta företag har emellertid arbetat med strateger hittills. Nu gäller det att hitta de bästa sätten att utnyttja molnet.

5. Digitala anställda (robotar) tar plats på kontoren.

Det kan snart bli läge att välkomna en ny slags kollega in på kontoren. I USA talar man numera om ”cobots”, från "collaborative [samarbetsinriktade] robots". Sådana robotar blir allt vanligare, och det har till och med poppat upp startups som fungerar som ett slags bemanningsföretag – de hyr ut samarbetsrobotar per timme och står för programmering, utveckling och underhåll.

6. Konverserande plattformar.

När det gäller användargränssnitt är nästa stora skifte att datorn, inte användaren, får uppgiften att tolka intentioner. Detta sker med hjälp av konversationer. En applikation tolkar en fråga eller ett kommando från en användare och svarar med ett resultat eller med att be om mer indata från användaren.

7. Uppkopplade och självkörande bilar.

Helt självkörande bilar lär vi inte få se under det kommande året, men steg för steg blir bilen allt mer av en it-produkt.

De stora it-leverantörerna pumpar in dollars i fordonsindustrin. Intel gjorde under 2017 en enorm satsning då de köpte israeliska Mobileye som arbetar med teknik för självkörande bilar. Men kort sagt alla teknikleverantörer vill vara med på det här rejset.

8. Intelligenta appar och analys.

Underområde till megatrenden AI. Under de kommande åren så kommer i stort sett alla appar, applikationer och tjänster innehålla någon nivå av AI. En del av de här apparna kommer att vara uppenbart intelligenta appar som inte hade kunnat existera utan AI och maskininlärning. Andra kommer att mer diskret använda sig av AI som förser dem med intelligens i bakgrunden. Intelligenta appar skapar ett nytt intelligent mellanlager mellan människor och system, och har potentialen att förändra också sättet vi arbetar på och våra arbetsplatser.

Läs också: Microsoft proppar in AI för gemene man i Office 365

9. It-säkerhet…

Det är lätt att glömma detta grundläggande behov. Men – och det är inte bara en klyscha – hoten fortsätter strömma till. Så kallade ransomware har blivit en miljardindustri. Det här är, som alla lärde sig under det gångna året, en utpressningsverksamhet där virusen krypterar filer och kräver pengar för att låsa upp dem. Wannacry, Petya och Bad Rabbit är exempel på globala attacker. Det här borgar för att it-säkerhet förblir en stark tekniktrend.

10 … i realtid.

Att reagera snabbt på de lömska hoten – det kan spara en cio mycket möda och tandagnissel.

Företag måste kontinuerligt, i realtid, göra riskanalyser och bedöma hur mycket de ska lita på andra. Och man måste kunna agera snabbt, baserat på de analyser som görs. Det innebär att utvecklare, driftspersonal och säkerhetsexperter måste jobba tillsammans. Ett exempel är att säkerhet måste testas fortlöpande under utveckling och drift av applikationer.