Det kan verka bra att en arbetsgivare har klart för sig vilka personligheter man vill ha bland kandidater. Det kanske beror på att det är svårt att se något fel med att leta efter folk som är öppna, samarbetsvilliga och nyfikna?

Sett från kandidaternas synvinkel kan det vara svårare, speciellt för nyutexaminerade. Hur ska man vara och hur ska man bete sig för att landa drömjobbet?

Läs också: Här är de personliga egenskaperna som it-branschen helst vill ha

Det finns gott om råd att ta del av, för att få hjälp på traven. Koppla det med vad som verkar vara tydliga önskemål från arbetsgivarna, så får vi något slags facit för hur man ska vara för att lyckas i it-branschen.

Är det så bra?

– Jag tror det är farligt att säga ”var så här”. Då stänger man dörren för många typer av personligheter. Både personer som är introverta och extroverta kan göra ett bra jobb, säger Helene Hammarberg, talangchef på konsultföretaget Hiq i Stockholm.

Helene Hammarberg
Helene Hammarberg.

Hennes råd är ”var dig själv och hitta ett jobb som passar”. Hon lyfter i alla fall fram en egenskap, att det är bra att vara ”passionerad för sin grej”.

Kan krav på personlighet för kandidater till och med leda helt fel? Eleonor Andersson och Nadja Ekblom som jobbar med rekrytering på Wise IT har två exempel:

Det första exemplet gäller ett företag som ska rekrytera till ett team som beskrivs som ”introvert”, med medlemmar som inte är så öppna för nya saker, vare sig input i största allmänhet eller nya tekniska lösningar. Ändå vill företaget ha en person som ska vara social, framåt och bidra med nya tankar och idéer.

– Det blir en väldigt svår balansgång för en kandidat att både lyckas och trivas, säger Eleonor Andersson.

Det andra exemplet är ett företag som vill rekrytera en person till sitt it-team som är ”tyst och försiktig av sig”, eftersom it är ”så långt ner i organisationen.” Det ses som viktigt att inte störa de ”viktigare funktionerna”.

Läs också: Företag vill ha digital kompetens – men är dåliga på att internutbilda

– Vem vill jobba i en organisation där it inte ses som en kärnverksamhet och där man uttalat ses ner på av resten av organisationen, undrar Nadja Ekblom.

Nadja Ekblom
Nadja Ekblom.

Man undrar hur vanliga sådana här beskrivningar är. Kontentan är kanske att inte ställa så stora krav på kandidater vad gäller personlighet och beteende. I stället bör man lägga krutet på att hitta en bra matchning mellan kandidaten och det rekryterande företaget.

I idealfallet skulle både kandidaten och företaget kunna vara flexibla, för att underlätta den matchningen. Men som dagens arbetsmarknad ser ut inom it, speciellt för systemutveckling, är nog sanningen att det är den blivande arbetsgivaren som får anstränga sig mest för att vara flexibel.