Det talas allt mer om, martech, det vill säga teknik för marknadsföring – och nu har mjukvaruföretaget Wiraya släppt en rapport över läget i Sverige, när det gäller det här nya området.

I rapporten, som går under namnet Martech Sverige 2017, slås det fast att den största efterfrågan råder på analyskompetens. ”Ett snabbt ökat fokus på data har lett till en snabbt ökad efterfrågan på analytiker”.

Läs också:  Negativt trendbrott: Investeringarna i martech går ner

Efter att ha intervjuat marknadschefer på svenska företag i olika branscher har de i rapporten kommit fram till tre huvudsakliga utmaningar för marknadsavdelningarna:

Den första är processförändringar – då många marknadsavdelningar genomgår ett transformationsarbete mot ett mer kundfokuserat arbetssätt, men där de interna processerna inte hänger med. Marknadscheferna vill digitalisera så mycket som möjligt av kundresan, både för kunden och för att effektivisera organisationen.


Missa inte eventet alla pratar om: Webbdagarna Stockholm 20-21 mars 2018 »


Den andra är att hitta rätt kompetens. De flesta marknadsavdelningar kommer att behöva bygga upp kompetensen internt, för att kunna anamma ett mer digitalt arbetssätt. Samtidigt kommer de behöva köpa in hjälp på kort sikt.

Nummer tre är att avsaknaden av analytiker är ett stort problem. Det behövs analytiker för att kunna bearbeta, analysera och rekommendera hur man ska kunna agera på alla kunddata, enligt rapporten. Det behövs också en samlad bild av alla data, då framför allt de stora bolagen sitter fast i gamla system som inte samkörs.

I rapporten benas också svenska marknadschefers tre främsta prioriteringar ut.

1. Samarbete över organisationsgränser – något som marknadscheferna uppger är en av de främsta framgångsfaktorerna för att skapa den bästa kundupplevelsen.

2. Kundresorna – omsätts i data. Enligt rapporten har de svenska marknadsavdelningarna kommit långt i att definiera kundresorna, men det är få som lyckats omsätta processerna, automatiserat och datadrivet utifrån kunddata. Dock säger marknadscheferna att de kommer att genomföra investeringar i systemstöd och teknik de kommande åren, främst för att öka automatisering och datahantering.

3. Utbildning. Marknadscheferna prioriterar en generell kunskapsökning, både när det gäller att överföra sin samlade kundkunskap till övriga organisationen och när det gäller att öka den egna kunskapen inom teknik.

Läs merSmåföretag skeptiska till digitala verktyg – ”överraskande och oroande”

Charlotte Banning, marknadschef på Wiraya, kommenterar rapporten:
– I undersökningen såg vi en tydlig skillnad mellan de som kommit långt i att använda sig av martech och de som befinner sig i startgroparna. De som kommit längst har en övergripande agil strategi som är tydlig för hela bolaget och kommunicerad från högsta ledningen. De har också mål och nyckeltal för hela företaget samt ett starkt fokus på kundresan. I intervjuerna framkom även att analytikern är den mest eftertraktade kollegan just nu.