Digitaliseringen av samhället är i full gång och rätt förvaltad kan den skapa stora effektiviseringar och frigöra enorma ekonomiska värden. Det är kontentan i en ny rapport som managementkonsulten McKinsey gjort och som presenterades i samarbete med Cisco på konferensen Digigov på tisdagen.

Rapporten pekar ut två övergripande teknikområden där automatisering och avancerad dataanalys beräknas frigöra mellan 475 och 695 miljarder kronor per år i Sverige från 2025 och uppkoppling, molntjänster och kommunikation ytterligare mellan 375 och 705 miljarder kronor per år. Det rör sig alltså totalt om mellan 850 miljarder och 1 400 miljarder kronor som frigörs varje år, enligt rapporten.

– Jag vill med kraft sparka in en öppen dörr och slå fast att automatisering och digitalisering är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd, säger Martin Lundqvist, partner på McKinsey i Sverige.

Läs också: Skolan ska digitaliseras – men regeringens strategi får kritik

Han pekar på hur den svenska tillväxten börjat sacka och för att vi inte ska tappa så måste vi få ut mer värde av varje skattekrona.

Förutsättningarna för att automatiseringen ska lösa det problemet är goda för det finns stor potential. 46 procent av alla aktiviteter kan automatiseras framöver enligt Martin Lundqvist.

– Men det betyder inte att alla yrken automatiseras helt. Runt en fjärdedel av alla yrken automatiseras exempelvis till 70 procent – ofta lyckas man bäst genom samarbete mellan människor och automatisering.

Och trots att många jobb försvinner blir nettot positivt med 100 000 nya jobb enligt McKinsey. Visserligen beräknas 800 000 jobb försvinna. Men 600 000 skapas genom att produktiviteten höjs och 300 000 nya jobb kan skapas till 2030 – 25 procent av dem är relaterade till robotar och mjukvara, 40 procent till cloudtjänster och säkerhet, 25 procent till big data och dataanalys och 10 procent handlar om advokater, lagstiftare och liknande.

Den ekonomiska effekten märks i alla branscher men de som har den största potentialen finns i tillverkningsindustrin med 160 till 220 miljarder kronor, sjukvården med mellan 145 och 180 miljarder och detaljhandeln med mellan 90 och 130 miljarder kronor och offentlig sektor med mellan 75 och 110 miljarder.

Just offentlig sektor, där publiken på Digigovmässan kommer ifrån, är dock en särskild viktig sektor när det gäller digitaliseringen framhåller Martin Lundqvist.

– Det är avgörande för att hela det digitala samhället ska ta fart. Det är bara att titta på länder som Estland, Singapore eller Nya Zeeland – alla har gemensamma lösningar för sådant som att digitalt identifiera oss och att säkert dela information och tjänster med varandra. Där måste det offentliga ta ledarflagg.

Och Per Samuelsson, vd för Cisco Sverige håller med.

Per Samuelsson
Per Samuelsson.

– Vi har halkat efter specifikt inom offentlig sektor och vi måste agera för att det digitala samhället ska kunna ta fart. Det finns en ny analys från Sveriges kommuner och landsting som visar att om vi fortsätter på samma sätt som nu kommer skatten att behöva höjas med 13 kronor år 2035. Och det går ju inte, säger han.

Läs också: Nytt branschlarm: ”Behövs 70 000 fler som jobbar med it”

I er rapport pekar ni på att det också finns hinder på vägen, exempelvis behöver antalet ingenjörer som utbildas öka med 46 procent varje år. Hur ska vi då klara av att digitalisera i den här takten?

– Man kan se det som hinder eller som förutsättningar. Vi måste etablera ett sug efter fler ingenjörer – jag ser det lite som en positiv spiral som inte dragit igång ännu. Vi kan ju stirra oss blinda på hinder som lagar som står i vägen, infrastruktur som inte finns, kompetensbrist. Det är bättre att titta på vad vi vill åstadkomma och börja jobba med det och testa dig fram och lösa problemen efter hand, säger Martin Lundqvist.

– Det här utfallet är det som vi kommit fram till som det mest sannolika. Men det finns såklart ytterpunkter. Om vi inte accelererar i automatiseringen och inte får ekonomisk tillväxt och produktivitetshöjning fort nog – ja då kan vi få sysselsättningsproblem. Den andra osäkerheten är hur snabbt vi kan hjälpa folk med det livslånga lärandet och omställning, jobbar vi inte med det har vi samma problem. Samtidigt finns det scenarier där det går ännu snabbare och det skapas ännu fler jobb.

En annan avgörande faktor är säkerheten påpekar Per Samuelsson.

– Den måste byggas in från dag noll. Säkerhet måste integreras i strategin och plattformen.

För att lyckas efterlyser Martin Lundqvist ett antal saker – en av dem är att få ut innovationen i organisationerna.

­– Den måste decentraliseras och hamna i det dagliga jobbet. Om förändringen kommer från dem som arbetar blir det inte obekvämt med ny teknik. Exempelvis har den franska arbetsförmedlingen lyckats få fram hundratals nya innovationer från sina arbetsförmedlare – det är så vi måste jobba, säger han.

– Vi måste sluta prata change management och förändringsledning och börja förenkla – testa och köra piloter.