Att branschen har fått upp ögonen för metoo-rörelsen och vikten av att motverka sexuella trakasserier och ojämlika strukturer på arbetsplatsen var tydligt när Computer Sweden frågade runt.

Och under hösten har det också tagit sig väldigt konkreta uttryck. Ett it-konsultbolag valde nyligen att sparka sin vd. Det ska ha skett strax efter en konferensresa, där den tidigare vd:n var inblandad i det som bolaget valt att kalla ”en händelse”.

– Det är en händelse som har inträffat, och det har vi framför allt pratat om internt. Men vi har även tillsatt en extern utredare för att få en mer objektiv syn på det som har hänt, säger en ansvarig företrädare för företaget om det inträffade.

Läs också: ”Ta #metoo på allvar – det är en ödesfråga”

Och om branschen ser metoo-rörelsen som en viktig påminnelse om att prata om sådana frågor har det så klart blivit extra angeläget på det aktuella konsultbolaget.

– Vi har informerat alla våra medarbetare och förtydligat vår policy och förtydligat vad som gäller vid särbehandling och alla former av kränkande behandling. Vi har en handlingsplan för hur vi ska jobba för att det här inte ska ske igen, konstaterar bolagsföreträdaren.

Det var styrelsen och ledningsgruppen som kom överens om att tillsätta en extern utredning efter det som inträffat. Och det var också den utredningens slutsatser som gjorde att bolaget till slut valde att avskeda sin tidigare vd.

– Det var ganska givet efter det som kommit fram att vi skulle tillsätta en extern utredning och det är baserat på vad den kom fram till som vi har fattat det beslutet.

Läs också: Nu når metoo teknikbranschen – kvinnor i stort upprop mot övergrepp

Och på bolaget påtalar man nu vikten av att leva upp till sina värderingar. Det gäller inte minst för ett konsultbolag eftersom människorna som levererar tjänsterna spelar en så central roll. Och då gäller det att leva upp till det man säger.

– Vi är ett extremt värdestyrt företag. Värderingar är viktigt för oss och alla former av trakasserier är fullkomligt oacceptabla. Vi har nu förnyat vår handlingsplan och det är viktigt att påtala att den gäller alla medarbetare.