Att jobba på distans blir allt mer accepterat. Sett från arbetsgivarens sida kan det ibland handla om att ha team som är geografiskt spridda. Utvecklaren som ansvarar för backend sitter i Australien, frontendutvecklaren i Moldavien, och så vidare.

Anledningarna till att distansarbete blir vardagsmat är flera, kanske främst att vissa duktiga anställda vill ha det så och är så värdefulla att de kan ställa sådana krav. Samt att det i vissa fall är det enda möjliga sättet att rekrytera den personal som behövs, speciellt för systemutveckling. Och så finns det projekt, ofta öppna, som från början är baserade på en sådan organisation.

Läs också: Så fixar du – och chefen – att jobba på distans

Man behöver inte ha jobbat på distans själv för att inse att det kan dyka upp en del knepiga utmaningar. Forskarna Joseph Grenny och David Maxfield har undersökt det här, skriver CIO.com. I deras undersökning som omfattar 1 153 personer som jobbar på distans kom bland annat följande problem fram:

  • 52 procent av fjärrjobbarna upplever att kollegor som jobbar på arbetsgivarnas kontor inte behandlar dem på ett likvärdigt sätt.
  • 67 procent tycker inte att deras kollegor står upp för deras behov.
  • 64 procent upplever att kollegor ändrar i projekt utan att prata med dem först.
  • 41 procent uppfattar att kollegor pratar illa om dem, bakom ryggen på dem (bildligt talat).
  • 35 procent tycker till och med att kollegor bedriver lobbying emot dem.

Frågan är hur typiska de här svaren är för USA eller andra länder, jämfört med Sverige. Man kan nog i alla fall anta att det finns mer än ett korn sanning i dem även för svenska förhållanden.

En nyckelperson för att undvika och lösa problem är förstås cheferna för fjärrjobbarna. 853 respondenter i undersökningen lämnade beskrivningar av bra chefer. Från de beskrivningarna sticker följande fem chefsegenskaper ut:

1. Kollar läget ofta
Nästan hälften, 46 procent, påpekar att bra chefer kollar läget ofta och regelbundet med sina fjärranställda. Hur ofta som behövs varierar självklart, men många betonar att regelbundenhet är viktig.

Man kan fråga sig om chefer som är dåliga på att höra av sig till fjärranställda också försummar folk på kontoret. I så fall handlar det om ett grundläggande problem.

2. Personliga möten eller telefonsamtal
En av fyra gillar att chefer insisterar på personliga möten. Det kan göras genom att en chef reser runt eller att fjärranställda åker till kontoret ibland. Om det inte är möjligt kan man åtminstone få till videokonferenser eller telefonsamtal.

Läs också: Därför är totalförbud mot distansarbete en riktigt dålig idé

3. Tydliga förväntningar
Det är naturligtvis alltid viktigt att chefer är tydlig med vilka förväntningar som finns, men det är kanske ännu viktigare för fjärrarbetare.

4. Alltid tillgängliga
Framgångsrika chefer är ofta tillgängliga hela arbetsdagarna eller det mesta av dem. De utmärker sig för att ha en öppen dörr, bokstavligt eller bildligt. Och de gör det över flera tidszoner om det behövs.

5. Flexibla att nå
Bra chefer är inte bara tillgängliga i hög grad, de är det via flera olika kanaler, som chatt, internettelefoni, mejl, telefon, sms, etcetera. De är också villiga att anpassa sig till individers olika behov, vad gäller kanaler för kommunikation.